Du er ikke logget på
Geomatic Company Data

Geomatic Company Data provides access to all companies (both production and legal units) that are registered in the official Danish Company Registry (CVR).

Data comes primarily from CVR, but some data come from civilstyrelsen (via Statstidende).

This documentation is divided into two parts:

  1. A full overview of all available variables.
  2. Some recipies for how to access the variables through the API.

In the latter section you can find examples of how to:

What data is available?

Here you can get an overview of all the data that is available. If you cannot find what you are looking for, then it may belong to another data universe.

Before reading on, you may find it useful to read the concepts section to understand what we mean by e.g. variables and domains.

Domains

The variables available in this universe provides information about the following domains:

Domain ID Description
Andre deltagere (CVR) cvr_otherpart Andre deltager er personer og virksomheder som optræder i virksomhedsrelationer i CVR, men som ikke selv er CVR virksomheder eller personer i CPR. Dvs. udelandske virksomheder, og personer som ikke har dansk CPR-nummer.
Legale ejerskaber compownlegal Beskriver de legale ejerskaber af en virksomhed. En legal ejer er en person eller virksomhed, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/legale-ejere.
P-enheder compprod En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed, men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes både aktive og inaktive produktionsenheder.
Reelle ejerskaber compownreal Beskriver de reelle ejerskaber af en virksomhed. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere.
Virksomheder complegal Alle virksomheder i Danmark er repræsenteret ved en enkelt juridisk enhed, som er unikt identificeret ved CVR-nummeret. I databasen findes både aktive og inaktive juridiske enheder.

Variables

The following variables are available in Geomatic Company Data. You can click on the variable name in the list below to get further information about the particular variable.

Andre deltagere (CVR)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Addresse Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_adr CVR 16-10-2019 Dagligt
Deltagertype Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_type CVR 16-10-2019 Dagligt
Landekode Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_country CVR 16-10-2019 Dagligt
Navn Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_name CVR 16-10-2019 Dagligt
Nøgle for den anden deltager Andre deltagere (CVR) Integer cvr_otherpart_key CVR 16-10-2019 Dagligt
Stilling Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_pos CVR 16-10-2019 Dagligt

Legale ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejer anden deltager id Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_otherpart CVR 16-10-2019 Dagligt
Ejerandel Legale ejerskaber Category compownlegal_share CVR 16-10-2019 Dagligt
Ejerens CVR-nr Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_complegal CVR 16-10-2019 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_cvrper CVR 16-10-2019 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Legale ejerskaber Boolean compownlegal_current CVR 16-10-2019 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Kapitalklasse Legale ejerskaber Text compownlegal_capclass CVR 16-10-2019 Dagligt
Nøgle for det legale ejerskab Legale ejerskaber Guid compownlegal_key CVR 16-10-2019 Dagligt
Slutdato Legale ejerskaber Date compownlegal_end CVR 16-10-2019 Dagligt
Startdato Legale ejerskaber Date compownlegal_start CVR 16-10-2019 Dagligt
Stemmeandel Legale ejerskaber Category compownlegal_voteshare CVR 16-10-2019 Dagligt

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 16-10-2019 Dagligt
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 16-10-2019 Dagligt
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 16-10-2019 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 16-10-2019 Dagligt
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 16-10-2019 Dagligt
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 16-10-2019 Dagligt
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 16-10-2019 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 16-10-2019 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 16-10-2019 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 16-10-2019 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 16-10-2019 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 16-10-2019 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 16-10-2019 Dagligt
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 16-10-2019 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 16-10-2019 Dagligt
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 16-10-2019 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 16-10-2019 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 16-10-2019 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 16-10-2019 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 16-10-2019 Dagligt

Reelle ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Beskrivelse af særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship_desc CVR 16-10-2019 Dagligt
Betydelig indflydelse via rolle Reelle ejerskaber Text compownreal_infrole CVR 16-10-2019 Dagligt
Ejer anden deltager id Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_otherpart CVR 16-10-2019 Dagligt
Ejerandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_share CVR 16-10-2019 Dagligt
Ejerens CVR-nr Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_complegal CVR 16-10-2019 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_cvrper CVR 16-10-2019 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Reelle ejerskaber Boolean compownreal_current CVR 16-10-2019 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Nøgle for det reelle ejerskab Reelle ejerskaber Guid compownreal_key CVR 16-10-2019 Dagligt
Slutdato Reelle ejerskaber Date compownreal_end CVR 16-10-2019 Dagligt
Startdato Reelle ejerskaber Date compownreal_start CVR 16-10-2019 Dagligt
Stemmeandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_voteshare CVR 16-10-2019 Dagligt
Særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship CVR 16-10-2019 Dagligt

Virksomheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Virksomheder Numeric complegal_age CVR 16-10-2019 Dagligt
Announcements type Virksomheder Category complegal_bnkrup_type Statstidende 10-10-2019 Dagligt
Antal aktive p-enheder Virksomheder Integer compprod_act_cou_complegal CVR 16-10-2019 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal ansatte Virksomheder Category complegal_employee_cou CVR 16-10-2019 Dagligt
Antal p-enheder Virksomheder Integer compprod_cou_complegal CVR 16-10-2019 Dagligt
Attention Virksomheder Text complegal_name_att CVR 16-10-2019 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver attention-delen af navnet - dvs. i nævnte eksempel "Ole Nielsen".
Bi-branche 1 Virksomheder Category complegal_activity_sub1 CVR 16-10-2019 Dagligt
Bi-branche 2 Virksomheder Category complegal_activity_sub2 CVR 16-10-2019 Dagligt
Bi-branche 3 Virksomheder Category complegal_activity_sub3 CVR 16-10-2019 Dagligt
C/O navn Virksomheder Text complegal_careof CVR 16-10-2019 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR-nr Virksomheder Integer complegal_key CVR 16-10-2019 Dagligt CVR-nummeret er den unikke nøgle for en virksomhed.
Dato for ændring af udvidet status Virksomheder Date complegal_statusext_date CVR 16-10-2019 Dagligt Den dato, hvor virksomheden ændrede status til den nuværende status.
Dekret-dato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dod Statstidende 10-10-2019 Dagligt
Email adresse Virksomheder Text complegal_email CVR 16-10-2019 Dagligt
Er aktiv Virksomheder Boolean complegal_act CVR 16-10-2019 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er reklamebeskyttet Virksomheder Boolean complegal_advptect_cvr CVR 16-10-2019 Dagligt Angiver om en virksomhed er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Etableringsdato Virksomheder Date complegal_estabdate CVR 16-10-2019 Dagligt
Fax Virksomheder Text complegal_fax CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche Virksomheder Category complegal_activity_main CVR 16-10-2019 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitet variable.
Hovedbranche (10 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main11 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (127 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main128 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (19 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main20 CVR 16-10-2019 Dagligt
Hovedbranche (36 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main37 CVR 16-10-2019 Dagligt
Kreditorstatus Virksomheder Category complegal_credstat CVR 16-10-2019 Dagligt Angiver om virksomheden er under tvangsakkord eller er gået konkurs.
Meddelelse Virksomheder Text complegal_bnkrup_desc Statstidende 10-10-2019 Dagligt
Offentliggørelsesdato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dop Statstidende 10-10-2019 Dagligt Dato for hvornår meddelelsen blev offentliggjort i Statstidende.
Ophørsdato Virksomheder Date complegal_cessdate CVR 16-10-2019 Dagligt
Retskreds Virksomheder Text complegal_bnkrup_jursdon Statstidende 10-10-2019 Dagligt
Sagsnummer Virksomheder Text complegal_bnkrup_filno Statstidende 10-10-2019 Dagligt
Status Virksomheder Category complegal_statusext CVR 16-10-2019 Dagligt Status for virksomheden, som den er oplyst i CVR. Værdierne aktiv/ophørt anvendes kun til virksomheder, hvor virksomhedsoplysingerne kommer fra SKAT (dvs. f. eks. enkeltmandsvirksomheder og I/S).
Status (forenklet) Virksomheder Category complegal_status Geomatic 16-10-2019 Dagligt Status (forenklet) er beregnet af Geomatic ud fra virksomhedens eventuelle ophørsdato og kreditorstatus. Status fra CVR indgår ikke i denne beregning, da CVR status ikke var tilgængelig, da denne variable blev oprettet. Vi anbefaler at man nu anvender status fra CVR i stedet for denne variabel.
Telefonnummer Virksomheder Text complegal_phone CVR 16-10-2019 Dagligt
Virksomhedsform Virksomheder Category complegal_format CVR 16-10-2019 Dagligt
Virksomhedsnavn Virksomheder Text complegal_name CVR 16-10-2019 Dagligt Det officielle virksomhedsnavn som det optræder i CVR.
Virksomhedsnavn uden attention Virksomheder Text complegal_name_noatt CVR 16-10-2019 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver navnet uden attention-delen. Bemærk at dette ikke er det offielle navn på virksomheden.

Further, you can get all related address information, such streetname, postcode etc. For details click here.

Using The API

In this section we will through examples show how the API can be used to retrieve data from this universe.

Before reading on, you may want to read the technical documentation to understand how the API is structured. There you will also find information about how authentication works in the API. Also, if you do not have an account see here for how to get one.

If the provided examples do not cover your needs, then please contact us and we will try to help out.

An important note from the technical documentation is that you in production should supply the vars argument in requests to specify exactly which variables you want returned in your response. Leaving out the vars argument will return some variables - but exactly which can change in the future.

Some of the examples below will for brevity leave out the vars argument.

Using the Variables API, you can:

Get company details from CVR-number

Looking up a company (legal unit) from a CVR-no (in this case 28862245) is straight forward:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/complegal/28862245?vars=unadr_name,complegal_name,complegal_status,complegal_advptect_cvr

Find all p-units on a CVR-number

To find all production units (p-enheder) on a company (virksomhed), you can make a request as follows. In this case for CVR-no 31753112:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/compprod?where=complegal_key=31753112&vars=complegal_name,unadr_name,complegal_status,compprod_advptect_cvr

Find all companies on an address

If you do not already have an address key, but only has the adress as text. Then you need to look up the key first which can done as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/match/dk/geocoder?in_adr=Sankt Gertruds Stræde 10,1129&vars=unadr_key

See the geocoder documentation for further details about how to call the geocoder and interpret its response.

With the unit address key from above, we can then make a request to fetch all adresses on the unit address:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/complegal?where=unadr_key=23605694&vars=unadr_name,complegal_name,complegal_status,complegal_advptect_cvr

Get information from Statstidende

Statstidene contains information about e.g. bankruptcy, which is not available in CVR. You can get this information by requesting Statstidende variables as follows:

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/complegal/35815619?vars=unadr_name,complegal_name,complegal_advptect_cvr,complegal_bnkrup_desc,complegal_bnkrup_dop,complegal_bnkrup_jursdon

Get data from other sources

When you get data from CVR data about a company, you can at the same time fetch data from other sources like BBR. In this example we are getting the usage and size of the unit (BBR enhed) where the company resides, and the name of the owner of the property.

https://apps.conzoom.eu/api/v1/values/dk/complegal/28862245?vars=unadr_name,complegal_name,complegal_advptect_cvr,unadr_usage,unadr_area_total,prop_ownship1_ownr_name

Find owners of a company

Sorry! We have not written about this topic yet. Write us at support@geomatic.dk to get help with this.

Find other companies owned by a company

Sorry! We have not written about this topic yet. Write us at support@geomatic.dk to get help with this.