Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Hovedbranche (36 grupper)
Hovedbranche (36 grupper)

Properties

ID complegal_activity_main37
Country Danmark
Group Virksomhedsegenskaber
Name Hovedbranche (36 grupper)
Description
Defined on Virksomheder
Value Type Category
Source CVR
Version 5.10.2022
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
ba Landbrug, skovbrug og fiskeri
bb Råstofindvinding
bca Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
bcb Tekstil- og læderindustri
bcc Træ- og papirindustri, trykkerier
bcd Olieraffinaderier mv.
bce Kemisk industri
bcf Medicinalindustri
bcg Plast-, glas- og betonindustri
bch Metalindustri
bci Elektronikindustri
bcj Fremst. af elektrisk udstyr
bck Maskinindustri
bcl Transportmiddelindustri
bcm Møbel og anden industri mv.
bd Energiforsyning
be Vandforsyning og renovation
bf Bygge og anlæg
bg Handel
bh Transport
bi Hoteller og restauranter
bja Forlag, tv og radio
bjb Telekommunikation
bjc It- og informationstjenester
bk Finansiering og forsikring
bl Ejendomshandel og udlejning
bma Rådgivning mv.
bmb Forskning og udvikling
bmc Reklame og øvrig erhvervsservice
bn Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
bo Offentlig administration, forsvar og politi
bp Undervisning
bqa Sundhedsvæsen
bqb Socialeinstitutioner
br Kultur og fritid
bs Andre serviceydelser mv.
bx Uoplyst aktivitet