Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / CVR
Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister (CVR) er det officielle register for alle registrerede virksomheder i Danmark. Det indeholder både aktive og ophørte virksomheder, og både juridiske enheder og produktionsenheder.

Below is a list of variables from CVR.

Adgangsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal aktive p-enheder Adgangsadresser Integer compprod_act_cou_acadr CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Adgangsadresser Integer complegal_act_cou_acadr CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.

Andre deltagere (CVR)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Addresse Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_adr CVR 19-07-2024 Dagligt
Deltagertype Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_type CVR 19-07-2024 Dagligt
Landekode Andre deltagere (CVR) Category cvr_otherpart_country CVR 19-07-2024 Dagligt
Navn Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_name CVR 19-07-2024 Dagligt
Nøgle for den anden deltager Andre deltagere (CVR) Integer cvr_otherpart_key CVR 19-07-2024 Dagligt
Stilling Andre deltagere (CVR) Text cvr_otherpart_pos CVR 19-07-2024 Dagligt

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Antal aktive p-enheder Enhedsadresser Integer compprod_act_cou_unadr CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal aktive virksomheder Enhedsadresser Integer complegal_act_cou_unadr CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal p-enheder Enhedsadresser Integer compprod_cou_unadr CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal virksomheder Enhedsadresser Integer complegal_cou_unadr CVR 19-07-2024 Dagligt
Erhverv på adressen Enhedsadresser Boolean unadr_actcomp CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om der er en aktiv virksomhed eller P-enhed på adressen.
Erhverv på adressen (p-enhed) Enhedsadresser Boolean unadr_actprod CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om der er registreret en aktiv P-enhed (produktionsenhed) på adressen.
Erhverv på adressen (virksomhed) Enhedsadresser Boolean unadr_actlegal CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om der er registreret en aktiv virksomhed på adressen.

Legale ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Ejer anden deltager id Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_otherpart CVR 19-07-2024 Dagligt
Ejerandel Legale ejerskaber Category compownlegal_share CVR 19-07-2024 Dagligt
Ejerens CVR-nr Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_complegal CVR 19-07-2024 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Legale ejerskaber Integer compownlegal_ownr_cvrper CVR 19-07-2024 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Legale ejerskaber Boolean compownlegal_current CVR 19-07-2024 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Kapitalklasse Legale ejerskaber Text compownlegal_capclass CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hvilken kapitalklasse den legale ejer tilhører. Klasserne er typisk A, B eller C. En kombination af disse er også mulig samt andre kategorier.
Nøgle for det legale ejerskab Legale ejerskaber Guid compownlegal_key CVR 19-07-2024 Dagligt
Slutdato Legale ejerskaber Date compownlegal_end CVR 19-07-2024 Dagligt
Startdato Legale ejerskaber Date compownlegal_start CVR 19-07-2024 Dagligt
Stemmeandel Legale ejerskaber Category compownlegal_voteshare CVR 19-07-2024 Dagligt

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal ansatte (eksakt) P-enheder Numeric compprod_employee_cou_exact CVR 19-07-2024 Dagligt Ansatte er virksomhedens medarbejdere opgjort som 'antal hoveder' for en given måned. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal årsværk P-enheder Numeric compprod_employee_cou_yearwork CVR 19-07-2024 Dagligt Årsværk er virksomhedens medarbejdere omregnet til antal årsværk. Fx er 2 medarbejdere på halv tid = 1 årsværk. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 19-07-2024 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 19-07-2024 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR eller Robinson på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_incllegal CVR 19-07-2024 Dagligt
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 19-07-2024 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 19-07-2024 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er på Robinsonlisten P-enheder Boolean compprod_advptect_robinson CVR 19-07-2024 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) P-enheder Boolean compprod_advptect CVR 19-07-2024 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 19-07-2024 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 19-07-2024 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitets variable.
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 19-07-2024 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 19-07-2024 Dagligt For mange produktionsenheder optræder der ofte et attention navn i produktionenhedens navn. f.eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". For denne variabel er attention-delen af navnet fjernet - dvs. i nævnte eksempel "Pølsevognen".
Periode for antal ansatte/årsværk P-enheder Date compprod_employee_cou_date CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hvilken måned data for 'Antal ansatte (eksakt)' og 'Antal årsværk' gælder for.
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 19-07-2024 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 19-07-2024 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 19-07-2024 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 19-07-2024 Dagligt

Personer (CVR)

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Addresse Personer (CVR) Text cvr_per_adr CVR 19-07-2024 Dagligt
Bliver holdt opdateret Personer (CVR) Boolean cvr_per_updated CVR 19-07-2024 Dagligt Personen har haft en aktiv relation til en virksomhed inden for de sidste 10 år og bliver derfor holdt opdateret i CVR.
Landekode Personer (CVR) Category cvr_per_country CVR 19-07-2024 Dagligt
Navn Personer (CVR) Text cvr_per_name CVR 19-07-2024 Dagligt
Nøgle for personen Personer (CVR) Integer cvr_per_key CVR 19-07-2024 Dagligt
Stilling  This variable is no longer being updated. Personer (CVR) Text cvr_per_pos CVR 19-07-2024 Dagligt

Reelle ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Beskrivelse af særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship_desc CVR 19-07-2024 Dagligt
Betydelig indflydelse via rolle Reelle ejerskaber Text compownreal_infrole CVR 19-07-2024 Dagligt
Ejer anden deltager id Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_otherpart CVR 19-07-2024 Dagligt
Ejerandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_share CVR 19-07-2024 Dagligt
Ejerens CVR-nr Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_complegal CVR 19-07-2024 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_cvrper CVR 19-07-2024 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Reelle ejerskaber Boolean compownreal_current CVR 19-07-2024 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Nøgle for det reelle ejerskab Reelle ejerskaber Guid compownreal_key CVR 19-07-2024 Dagligt
Slutdato Reelle ejerskaber Date compownreal_end CVR 19-07-2024 Dagligt
Startdato Reelle ejerskaber Date compownreal_start CVR 19-07-2024 Dagligt
Stemmeandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_voteshare CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver en værdi for stemmeandelen den reelle ejer af virksomheden har.
Særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om den reelle ejer har særlige beføjelser, dette kunne f.eks. være: "Vetoret", "Har indirekte besiddelser" eller "Potentielle kapital- og/eller stemmeandele".

Relationer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Anden deltager id Relationer Integer comprelation_otherpart CVR 19-07-2024 Dagligt
CVR-nr Relationer Integer comprelation_complegal CVR 19-07-2024 Dagligt Relation mellem virksomheder.
CVR-person id Relationer Integer comprelation_cvrper CVR 19-07-2024 Dagligt Relation mellem person i CVR og virksomhed.
Funktion Relationer Text comprelation_func CVR 19-07-2024 Dagligt Funktionen beskriver den rolle personen har i relationen til virksomheden.
Nøgle for relationen Relationer Guid comprelation_key CVR 19-07-2024 Dagligt
Slutdato Relationer Date comprelation_end CVR 19-07-2024 Dagligt
Startdato Relationer Date comprelation_start CVR 19-07-2024 Dagligt

Virksomheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Virksomheder Numeric complegal_age CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal aktive p-enheder Virksomheder Integer compprod_act_cou_complegal CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal ansatte Virksomheder Category complegal_employee_cou CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal ansatte (eksakt) Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_exact CVR 19-07-2024 Dagligt Ansatte er virksomhedens medarbejdere opgjort som 'antal hoveder' for en given måned. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Antal p-enheder Virksomheder Integer compprod_cou_complegal CVR 19-07-2024 Dagligt
Antal årsværk Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_yearwork CVR 19-07-2024 Dagligt Årsværk er virksomhedens medarbejdere omregnet til antal årsværk. Fx er 2 medarbejdere på halv tid = 1 årsværk. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Attention Virksomheder Text complegal_name_att CVR 19-07-2024 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver attention-delen af navnet - dvs. i nævnte eksempel "Ole Nielsen".
Bi-branche 1 Virksomheder Category complegal_activity_sub1 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 2 Virksomheder Category complegal_activity_sub2 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 3 Virksomheder Category complegal_activity_sub3 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
C/O navn Virksomheder Text complegal_careof CVR 19-07-2024 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR-nr Virksomheder Integer complegal_key CVR 19-07-2024 Dagligt CVR-nummeret er den unikke nøgle for en virksomhed.
Dato for ændring af udvidet status Virksomheder Date complegal_statusext_date CVR 19-07-2024 Dagligt Den dato, hvor virksomheden ændrede status til den nuværende status.
Email adresse Virksomheder Text complegal_email CVR 19-07-2024 Dagligt
Er aktiv Virksomheder Boolean complegal_act CVR 19-07-2024 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er på Robinsonlisten Virksomheder Boolean complegal_advptect_robinson CVR 19-07-2024 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet Virksomheder Boolean complegal_advptect_cvr CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om en virksomhed er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) Virksomheder Boolean complegal_advptect CVR 19-07-2024 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato Virksomheder Date complegal_estabdate CVR 19-07-2024 Dagligt
Fax Virksomheder Text complegal_fax CVR 19-07-2024 Dagligt
Hovedbranche Virksomheder Category complegal_activity_main CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitet variable.
Hovedbranche (10 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main11 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (127 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main128 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (19 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main20 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (36 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main37 CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Kreditorstatus Virksomheder Category complegal_credstat CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver om virksomheden er under tvangsakkord eller er gået konkurs.
Ophørsdato Virksomheder Date complegal_cessdate CVR 19-07-2024 Dagligt
Periode for antal ansatte/årsværk Virksomheder Date complegal_employee_cou_date CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver hvilken måned data for 'Antal ansatte (eksakt)' og 'Antal årsværk' gælder for.
Status Virksomheder Category complegal_statusext CVR 19-07-2024 Dagligt Status for virksomheden, som den er oplyst i CVR. Værdierne aktiv/ophørt anvendes kun til virksomheder, hvor virksomhedsoplysingerne kommer fra SKAT (dvs. f. eks. enkeltmandsvirksomheder og I/S).
Telefonnummer Virksomheder Text complegal_phone CVR 19-07-2024 Dagligt
Virksomhedsform Virksomheder Category complegal_format CVR 19-07-2024 Dagligt Angiver virksomhedsformen. Dette bestemmer de juridiske og regnskabsmæssige regler, der gælder for virksomheden.
Virksomhedsnavn Virksomheder Text complegal_name CVR 19-07-2024 Dagligt Det officielle virksomhedsnavn som det optræder i CVR.
Virksomhedsnavn uden attention Virksomheder Text complegal_name_noatt CVR 19-07-2024 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver navnet uden attention-delen. Bemærk at dette ikke er det offielle navn på virksomheden.