Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Virksomhedsform
Virksomhedsform

Properties

ID complegal_format
Country Danmark
Group Virksomhedsegenskaber
Name Virksomhedsform
Description Angiver virksomhedsformen. Dette bestemmer de juridiske og regnskabsmæssige regler, der gælder for virksomheden.
Defined on Virksomheder
Value Type Category
Source CVR
Version 23.4.2024
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
emv Enkeltmandsvirksomhed
pmv Personlig Mindre Virksomhed
dbo Dødsbo
i/s Interessentskab
k/s Kommanditselskab
mis Medarbejderinvesteringsselskab
par Partrederi
a/s Aktieselskab
p/s Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
aps Anpartsselskab
ivs Iværksætterselskab
fon Fond
erf Erhvervsdrivende fond
for Forening
fri Frivillig Forening
and Andelsselskab (-forening)
andb Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
amb Forening eller selskab med begrænset ansvar
smb Selskab med begrænset ansvar
fma Forening med begrænset ansvar
eøf Europæisk Økonomisk Firmagruppe
fap Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties
faps Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab
fabs Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansv
sce SCE-selskab
fsce Filial af udenlandsk SCE-selskab
fauv Filial af anden udenlandsk virksomhedsform
auv Anden udenlandsk virksomhed
føf Fast forretningssted af Europæisk økonomisk Firmag
sae Statslig administrativ enhed
sov Selvstændig offentlig virksomhed
reg Region
kom Primærkommune
men Menighedsråd
suo Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyr
øvr Øvrige virksomhedsformer
sfv Særlig finansiel virksomhed
see SE-selskab
fes Filial af SE-selskab
grø Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed
uoe Uoplyst virksomhedsform