Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / P-enheder
P-enheder
ID compprod
Country Danmark
Name P-enheder
Description En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed , men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes alle aktive produktionsenheder, samt produktionsenheder som er ophørt efter 3/10-2011.

Variables defined on p-enheder

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 16-08-2019 Dagligt
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 16-08-2019 Dagligt
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 16-08-2019 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 16-08-2019 Dagligt
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 16-08-2019 Dagligt
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 16-08-2019 Dagligt
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 16-08-2019 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 16-08-2019 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 16-08-2019 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 16-08-2019 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 16-08-2019 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 16-08-2019 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 16-08-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 16-08-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 16-08-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 16-08-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 16-08-2019 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 16-08-2019 Dagligt
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 16-08-2019 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 16-08-2019 Dagligt
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 16-08-2019 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 16-08-2019 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 16-08-2019 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 16-08-2019 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 16-08-2019 Dagligt