Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / P-enheder
P-enheder
ID compprod
Country Danmark
Name P-enheder
Description En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed, men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes både aktive og inaktive produktionsenheder.

Variables defined on p-enheder

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 09-07-2020 Dagligt
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 09-07-2020 Dagligt
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 09-07-2020 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 09-07-2020 Dagligt
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 09-07-2020 Dagligt
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 09-07-2020 Dagligt
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 09-07-2020 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR eller Robinson på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_incllegal CVR 09-07-2020 Dagligt
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 09-07-2020 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 09-07-2020 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 09-07-2020 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er på Robinsonlisten P-enheder Boolean compprod_advptect_robinson CVR 09-07-2020 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 09-07-2020 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) P-enheder Boolean compprod_advptect CVR 09-07-2020 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 09-07-2020 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 09-07-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 09-07-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 09-07-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 09-07-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 09-07-2020 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 09-07-2020 Dagligt
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 09-07-2020 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 09-07-2020 Dagligt
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 09-07-2020 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 09-07-2020 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 09-07-2020 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 09-07-2020 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 09-07-2020 Dagligt