Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / P-enheder
P-enheder
ID compprod
Country Danmark
Name P-enheder
Description En produktionsenhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra. En virksomhed har altid mindst en produktionsenhed, men kan også have flere, hvis der drives virksomhed fra flere adresser eller inden for flere brancher. I databasen findes både aktive og inaktive produktionsenheder.

Outgoing relations from p-enheder

Enhedsadresser Tilhører
Virksomheder Tilhører
Adgangsadresser Tilhører

Incoming relations to p-enheder

Telefonnumre (Teledata) Tilhører

Variables defined on p-enheder

P-enheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder (P-enhed) P-enheder Numeric compprod_age CVR 23-04-2024 Dagligt
Antal ansatte (eksakt) P-enheder Numeric compprod_employee_cou_exact CVR 23-04-2024 Dagligt Ansatte er virksomhedens medarbejdere opgjort som 'antal hoveder' for en given måned. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Antal ansatte (P-enhed) P-enheder Category compprod_employee_cou CVR 23-04-2024 Dagligt
Antal årsværk P-enheder Numeric compprod_employee_cou_yearwork CVR 23-04-2024 Dagligt Årsværk er virksomhedens medarbejdere omregnet til antal årsværk. Fx er 2 medarbejdere på halv tid = 1 årsværk. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Attention P-enheder Text compprod_name_att CVR 23-04-2024 Dagligt
Bi-branche 1 P-enheder Category compprod_activity_sub1 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 2 P-enheder Category compprod_activity_sub2 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 3 P-enheder Category compprod_activity_sub3 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for p-enheden efter dansk branchekode DB07.
C/O navn P-enheder Text compprod_careof CVR 23-04-2024 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR eller Robinson på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_incllegal CVR 23-04-2024 Dagligt
Email adresse P-enheder Text compprod_email CVR 23-04-2024 Dagligt
Er aktiv P-enheder Boolean compprod_act CVR 23-04-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er primær P-enhed P-enheder Boolean compprod_mainprod CVR 23-04-2024 Dagligt I CVR angives en enkelt P-enhed (produktionsenhed) indenfor et CVR-nr (dvs. en virksomhed), som den primære P-enhed.
Er på Robinsonlisten P-enheder Boolean compprod_advptect_robinson CVR 23-04-2024 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) P-enheder Boolean compprod_advptect CVR 23-04-2024 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_estabdate CVR 23-04-2024 Dagligt
Fax P-enheder Text compprod_fax CVR 23-04-2024 Dagligt
Hovedbranche (P-enhed) P-enheder Category compprod_activity_main CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitets variable.
Hovedbranche (P-enhed, 10 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main11 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main128 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 19 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main20 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (P-enhed, 36 grupper) P-enheder Category compprod_activity_main37 CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Ophørsdato (P-enhed) P-enheder Date compprod_cessdate CVR 23-04-2024 Dagligt
P-enhedens navn uden attention P-enheder Text compprod_name_noatt CVR 23-04-2024 Dagligt For mange produktionsenheder optræder der ofte et attention navn i produktionenhedens navn. f.eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". For denne variabel er attention-delen af navnet fjernet - dvs. i nævnte eksempel "Pølsevognen".
Periode for antal ansatte/årsværk P-enheder Date compprod_employee_cou_date CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver hvilken måned data for 'Antal ansatte (eksakt)' og 'Antal årsværk' gælder for.
P-nr P-enheder Integer compprod_key CVR 23-04-2024 Dagligt P-nummeret er den unikke nøgle for P-enheden (produktionsenheden).
Reklamebeskyttet på virksomhed eller P-enhed P-enheder Boolean compprod_advptect_cvr_incllegal CVR 23-04-2024 Dagligt Angiver om P-enheden (produktionsenheden) eller virksomheden er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Status (P-enhed) P-enheder Category compprod_status CVR 23-04-2024 Dagligt
Telefonnummer P-enheder Text compprod_phone CVR 23-04-2024 Dagligt
Virksomhedsnavn P-enheder Text compprod_name CVR 23-04-2024 Dagligt