Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Bi-branche 1
Bi-branche 1

Properties

ID complegal_activity_sub1
Country Danmark
Group Virksomhedsegenskaber
Name Bi-branche 1
Description Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
Defined on Virksomheder
Value Type Category
Source CVR
Version 23.4.2024
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01.12.00 Dyrkning af ris
01.13.00 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01.14.00 Dyrkning af sukkerrør
01.15.00 Dyrkning af tobak
01.16.00 Dyrkning af tekstilplanter
01.19.00 Dyrkning af andre etårige afgrøder
01.21.00 Dyrkning af druer
01.22.00 Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01.23.00 Dyrkning af citrusfrugter
01.24.00 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01.25.00 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01.26.00 Dyrkning af olieholdige frugter
01.27.00 Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01.28.00 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01.29.00 Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01.30.00 Planteformering
01.41.00 Avl af malkekvæg
01.42.00 Avl af andet kvæg og bøfler
01.43.00 Avl af heste og dyr af hestefamilien
01.44.00 Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01.45.00 Avl af får og geder
01.46.10 Avl af smågrise
01.46.20 Produktion af slagtesvin
01.47.00 Fjerkræavl
01.49.10 Kenneler
01.49.20 Avl af pelsdyr mv.
01.50.00 Blandet drift
01.61.00 Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01.62.00 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01.63.00 Forarbejdning af afgrøder efter høst
01.64.00 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01.70.00 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
02.10.00 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
02.20.00 Skovning
02.30.00 Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
02.40.00 Serviceydelser til skovbrug
03.11.00 Havfiskeri
03.12.00 Ferskvandsfiskeri
03.21.00 Havbrug
03.22.00 Ferskvandsbrug
05.10.00 Indvinding af stenkul
05.20.00 Indvinding af brunkul
06.10.00 Indvinding af råolie
06.20.00 Indvinding af naturgas
07.10.00 Brydning af jernmalm
07.21.00 Brydning af uran- og thoriummalme
07.29.00 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
08.11.00 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
08.12.00 Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin
08.91.00 Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
08.92.00 Indvinding og agglomerering af tørv
08.93.00 Saltindvinding
08.99.00 Anden råstofindvinding i.a.n.
09.10.00 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
09.90.00 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
10.11.10 Forarbejdning af svinekød
10.11.90 Forarbejdning af andet kød
10.12.00 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
10.13.00 Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
10.20.10 Fremstilling af fiskemel
10.20.20 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
10.31.00 Forarbejdning og konservering af kartofler
10.32.00 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
10.39.00 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
10.41.00 Fremstilling af olier og fedtstoffer
10.42.00 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
10.51.00 Mejerier samt ostefremstilling
10.52.00 Fremstilling af konsumis
10.61.00 Fremstilling af mølleriprodukter
10.62.00 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
10.71.10 Industriel fremstilling af brød: kager mv.
10.71.20 Fremstilling af friske bageriprodukter
10.72.00 Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
10.73.00 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
10.81.00 Fremstilling af sukker
10.82.00 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
10.83.00 Forarbejdning af te og kaffe
10.84.00 Fremstilling af smagspræparater og krydderier
10.85.00 Fremstilling af færdigretter
10.86.00 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
10.89.00 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
10.91.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
10.92.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
11.01.00 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
11.02.00 Fremstilling af vin af druer
11.03.00 Fremstilling af cider og anden frugtvin
11.04.00 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
11.05.00 Fremstilling af øl
11.06.00 Fremstilling af malt
11.07.00 Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
12.00.00 Fremstilling af tobaksprodukter
13.10.00 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
13.20.00 Vævning af tekstiler
13.30.00 Efterbehandling af tekstiler
13.91.00 Fremstilling af trikotagestoffer
13.92.10 Fremstilling af boligtekstiler
13.92.20 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
13.93.00 Fremstilling af tæpper
13.94.00 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
13.95.00 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
13.96.00 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
13.99.00 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
14.11.00 Fremstilling af beklædningsartikler af læder
14.12.00 Fremstilling af arbejdsbeklædning
14.13.00 Fremstilling af anden yderbeklædning
14.14.00 Fremstilling af underbeklædning
14.19.00 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
14.20.00 Fremstilling af varer af pelsskind
14.31.00 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
14.39.00 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
15.11.00 Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind
15.12.00 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
15.20.00 Fremstilling af fodtøj
16.10.00 Udsavning og høvling af træ
16.21.00 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
16.22.00 Fremstilling af sammensatte parketstave
16.23.00 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
16.24.00 Fremstilling af træemballage
16.29.00 Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
17.11.00 Fremstilling af papirmasse
17.12.00 Fremstilling af papir og pap
17.21.00 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
17.22.00 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
17.23.00 Fremstilling af kontorartikler af papir
17.24.00 Fremstilling af tapet
17.29.00 Fremstilling af andre papir- og papvarer
18.11.00 Trykning af dagblade
18.12.00 Anden trykning
18.13.00 Prepress- og premedia-arbejde
18.14.00 Bogbinding og lignende serviceydelser
18.20.00 Reproduktion af indspillede medier
19.10.00 Fremstilling af koks mv.
19.20.00 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
20.11.00 Fremstilling af industrigasser
20.12.00 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
20.13.00 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
20.14.00 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
20.15.00 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
20.16.00 Fremstilling af plast i ubearbejdet form
20.17.00 Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
20.20.00 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
20.30.00 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
20.41.00 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
20.42.00 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
20.51.00 Fremstilling af sprængstoffer
20.52.00 Fremstilling af lim
20.53.00 Fremstilling af æteriske olier
20.59.00 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
20.60.00 Fremstilling af kemofibre
21.10.00 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
21.20.00 Fremstilling af farmaceutiske præparater
22.11.00 Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk
22.19.00 Fremstilling af andre gummiprodukter
22.21.00 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
22.22.00 Fremstilling af plastemballage
22.23.00 Fremstilling af bygningsartikler af plast
22.29.00 Fremstilling af andre plastprodukter
23.11.00 Fremstilling af planglas
23.12.00 Formning og forarbejdning af planglas
23.13.00 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
23.14.00 Fremstilling af glasfiber
23.19.00 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
23.20.00 Fremstilling af ildfaste produkter
23.31.00 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
23.32.00 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
23.41.00 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
23.42.00 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
23.43.00 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
23.44.00 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
23.49.00 Fremstilling af andre keramiske produkter
23.51.00 Fremstilling af cement
23.52.00 Fremstilling af kalk og gips
23.61.00 Fremstilling af byggematerialer af beton
23.62.00 Fremstilling af byggematerialer af gips
23.63.00 Fremstilling af færdigblandet beton
23.64.00 Fremstilling af mørtel
23.65.00 Fremstilling af fibercement
23.69.00 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
23.70.00 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
23.91.00 Fremstilling af slibemidler
23.99.10 Fremstilling af asfalt og tagpap
23.99.90 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
24.10.00 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
24.20.00 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
24.31.00 Fremstilling af stænger ved koldtrækning
24.32.00 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
24.33.00 Koldbehandling
24.34.00 Fremstilling af tråd ved koldtrækning
24.41.00 Fremstilling af ædelmetaller
24.42.00 Fremstilling af aluminium
24.43.00 Fremstilling af bly, zink og tin
24.44.00 Fremstilling af kobber
24.45.00 Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
24.46.00 Oparbejdning af nukleart brændsel
24.51.00 Støbning af jernprodukter
24.52.00 Støbning af stålprodukter
24.53.00 Støbning af letmetalprodukter
24.54.00 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
25.11.00 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
25.12.00 Fremstilling af døre og vinduer af metal
25.21.00 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
25.29.00 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
25.30.00 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
25.40.00 Fremstilling af våben og ammunition
25.50.00 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi
25.61.00 Overfladebehandling af metal
25.62.00 Maskinforarbejdning
25.71.00 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
25.72.00 Fremstilling af låse og hængsler
25.73.00 Fremstilling af håndværktøj
25.91.00 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
25.92.00 Fremstilling af letmetalemballage
25.93.00 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
25.94.00 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
25.99.00 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
26.11.00 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
26.12.00 Fremstilling af printplader o.l.
26.20.00 Fremstilling af computere og ydre enheder
26.30.00 Fremstilling af kommunikationsudstyr
26.40.00 Fremstilling af elektronik til husholdninger
26.51.00 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
26.52.00 Fremstilling af ure
26.60.10 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
26.60.90 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
26.70.00 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
26.80.00 Fremstilling af magnetiske og optiske media
27.11.00 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
27.12.00 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
27.20.00 Fremstilling af batterier og akkumulatorer
27.31.00 Fremstilling af lyslederkabler
27.32.00 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
27.33.00 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
27.40.00 Fremstilling af elektriske belysningsartikler
27.51.00 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
27.52.00 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
27.90.00 Fremstilling af andet elektrisk udstyr
28.11.10 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
28.11.90 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
28.12.00 Fremstilling af hydraulisk udstyr
28.13.00 Fremstilling af andre pumper og kompressorer
28.14.00 Fremstilling af andre haner og ventiler
28.15.00 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
28.21.00 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
28.22.00 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
28.23.00 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
28.24.00 Fremstilling af motordrevet håndværktøj
28.25.00 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
28.29.00 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
28.30.00 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
28.41.00 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
28.49.00 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
28.91.00 Fremstilling af maskiner til metallurgi
28.92.00 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
28.93.00 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
28.94.00 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
28.95.00 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
28.96.00 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
28.99.00 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
29.10.00 Fremstilling af motorkøretøjer
29.20.00 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
29.31.00 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
29.32.00 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
30.11.00 Bygning af skibe og flydende materiel
30.12.00 Bygning af både til fritid og sport
30.20.00 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
30.30.00 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
30.40.00 Fremstilling af militære kampkøretøjer
30.91.00 Fremstilling af motorcykler
30.92.00 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
30.99.00 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
31.01.00 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
31.02.00 Fremstilling af køkkenmøbler
31.03.00 Fremstilling af madrasser
31.09.00 Fremstilling af andre møbler
32.11.00 Prægning af mønter
32.12.00 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
32.13.00 Fremstilling af bijouteri og lignende varer
32.20.00 Fremstilling af musikinstrumenter
32.30.00 Fremstilling af sportsudstyr
32.40.00 Fremstilling af spil og legetøj
32.50.00 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
32.91.00 Fremstilling af koste og børster
32.99.00 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.11.00 Reparation af jern- og metalvarer
33.12.00 Reparation af maskiner
33.13.00 Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.14.00 Reparation af elektrisk udstyr
33.15.00 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
33.16.00 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
33.17.00 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
33.19.00 Reparation af andet udstyr
33.20.00 Installation af industrimaskiner og -udstyr
35.11.00 Produktion af elektricitet
35.12.00 Transmission af elektricitet
35.13.00 Distribution af elektricitet
35.14.00 Handel med elektricitet
35.21.00 Fremstilling af gas
35.22.00 Distribution af gas
35.23.00 Handel med gas gennem rørledninger
35.30.00 Varmeforsyning
36.00.00 Vandforsyning
37.00.00 Opsamling og behandling af spildevand
38.11.00 Indsamling af ikke-farligt affald
38.12.00 Indsamling af farligt affald
38.21.10 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
38.21.20 Bortskaffelse af affald med energiproduktion
38.22.00 Behandling og bortskaffelse af farligt affald
38.31.00 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
38.32.00 Genbrug af sorterede materialer
39.00.00 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter
41.20.00 Opførelse af bygninger
42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner (udgået)
42.11.00 Anlæg af veje og motorveje
42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.13.00 Anlæg af broer og tunneller
42.20.00 Anlæg af ledningsnet (udgået)
42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
42.90.00 Anden anlægsvirksomhed (udgået)
42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
42.99.00 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
43.11.00 Nedrivning
43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder
43.13.00 Funderingsundersøgelser
43.21.00 El-installation
43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
43.31.00 Stukkatørvirksomhed
43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34.10 Malerforretninger
43.34.20 Glarmestervirksomhed
43.39.00 Anden bygningsfærdiggørelse
43.91.00 Tagdækningsvirksomhed
43.99.10 Murere
43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
45.11.10 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
45.11.20 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
45.19.10 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
45.19.20 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
45.20.10 Autoreparationsværksteder mv.
45.20.20 Karosseriværksteder og autolakererier
45.20.30 Undervognsbehandling
45.20.40 Dækservice
45.31.00 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.40.00 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
46.11.00 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
46.12.00 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
46.13.00 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
46.14.00 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
46.15.00 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
46.16.00 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
46.17.10 Fiskeauktioner
46.17.90 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
46.18.00 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
46.19.00 Agenturhandel med blandet sortiment
46.21.00 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
46.22.00 Engroshandel med blomster og planter
46.23.00 Engroshandel med levende dyr
46.24.00 Engroshandel med huder, skind og læder
46.31.00 Engroshandel med frugt og grøntsager
46.32.00 Engroshandel med kød og kødprodukter
46.33.00 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
46.34.10 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
46.34.20 Engroshandel med vin og spiritus
46.35.00 Engroshandel med tobaksvarer
46.36.00 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
46.37.00 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
46.38.10 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
46.38.90 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
46.39.00 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
46.41.00 Engroshandel med tekstiler
46.42.10 Engroshandel med beklædning
46.42.20 Engroshandel med fodtøj
46.43.10 Engroshandel med hårde hvidevarer
46.43.20 Engroshandel med radio og tv mv.
46.43.30 Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
46.43.40 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
46.43.50 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
46.44.10 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
46.44.20 Engroshandel med rengøringsmidler
46.45.00 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
46.46.10 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
46.46.20 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
46.47.00 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
46.48.00 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
46.49.10 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
46.49.20 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
46.49.30 Engroshandel med kufferter og lædervarer
46.49.90 Engroshandel med andre husholdningsartikler
46.51.00 Engroshandel med computere, ydre enheder og software
46.52.10 Engroshandel med elektronisk udstyr
46.52.20 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
46.61.00 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
46.62.00 Engroshandel med værktøjsmaskiner
46.63.00 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
46.64.00 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
46.65.00 Engroshandel med kontormøbler
46.66.00 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
46.69.00 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
46.71.00 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
46.72.00 Engroshandel med metaller og metalmalme
46.73.10 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
46.73.20 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
46.74.00 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
46.75.00 Engroshandel med kemiske produkter
46.76.00 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
46.77.00 Engroshandel med affaldsprodukter
46.90.00 Ikke-specialiseret engroshandel
47.11.10 Købmænd og døgnkiosker
47.11.20 Supermarkeder
47.11.30 Discountforretninger
47.19.00 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
47.21.00 Frugt- og grøntforretninger
47.22.00 Slagter- og viktualieforretninger
47.23.00 Fiskeforretninger
47.24.00 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
47.25.00 Detailhandel med drikkevarer
47.26.00 Tobaksforretninger
47.29.00 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
47.30.00 Servicestationer
47.41.00 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
47.42.00 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
47.43.00 Radio- og tv-forretninger
47.51.00 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
47.52.10 Farve- og tapetforretninger
47.52.20 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
47.53.00 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
47.54.00 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59.10 Møbelforretninger
47.59.20 Boligtekstilforretninger
47.59.30 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
47.59.40 Forhandlere af musikinstrumenter
47.59.90 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
47.61.00 Detailhandel med bøger
47.62.00 Detailhandel med aviser og papirvarer
47.63.00 Detailhandel med musik- og videooptagelser
47.64.10 Forhandlere af sports- og campingudstyr
47.64.20 Cykel- og knallertforretninger
47.64.30 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
47.65.00 Detailhandel med spil og legetøj
47.71.10 Tøjforretninger
47.71.20 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
47.72.10 Skotøjsforretninger
47.72.20 Lædervareforretninger
47.73.00 Apoteker
47.74.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
47.75.00 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
47.76.10 Blomsterforretninger
47.76.20 Planteforhandlere og havecentre
47.76.30 Dyrehandel
47.77.00 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
47.78.10 Optikere
47.78.20 Fotoforretninger
47.78.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
47.78.40 Kunsthandel og gallerivirksomhed
47.78.90 Detailhandel med andre varer i.a.n.
47.79.00 Detailhandel med brugte varer i forretninger
47.81.00 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
47.82.00 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
47.89.00 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
47.91.10 Detailhandel fra postordreforretninger (udgået)
47.91.11 Detailhandel med dagligvarer via internet
47.91.12 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
47.91.13 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet
47.91.14 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet
47.91.15 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet
47.91.16 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet
47.91.17 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet
47.91.19 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
47.91.20 Detailhandel via Internettet med digitale produkter
47.99.00 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
49.10.00 Passagertransport med regional- eller fjerntog
49.20.00 Godstransport med tog
49.31.10 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
49.31.20 S-togstrafik, metro og andre nærbaner
49.32.00 Taxikørsel
49.39.10 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
49.39.20 Turistkørsel og anden landpassagertransport
49.41.00 Vejgodstransport
49.42.00 Flytteforretninger
49.50.00 Rørtransport
50.10.00 Sø- og kysttransport af passagerer
50.20.00 Sø- og kysttransport af gods
50.30.00 Transport af passagerer ad indre vandveje
50.40.00 Transport af gods ad indre vandveje
51.10.10 Ruteflyvning
51.10.20 Charter- og taxiflyvning
51.21.00 Lufttransport af gods
51.22.00 Rumfart
52.10.00 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
52.21.10 Stationer, godsterminaler mv.
52.21.20 Parkering og vejhjælp mv.
52.21.30 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
52.22.10 Erhvervshavne
52.22.20 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
52.23.00 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
52.24.00 Godshåndtering
52.29.10 Skibsmæglere
52.29.20 Speditører
52.29.90 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
53.10.00 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
53.20.00 Andre post- og kurertjenester
55.10.10 Hoteller
55.10.20 Konferencecentre og kursusejendomme
55.20.00 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
55.30.00 Campingpladser
55.90.00 Andre overnatningsfaciliteter
56.10.10 Restauranter
56.10.20 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
56.21.00 Event catering
56.29.00 Anden restaurationsvirksomhed
56.30.00 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
58.11.00 Udgivelse af bøger
58.12.00 Udgivelse af telefonbøger og adresselister
58.13.00 Udgivelse af aviser og dagblade
58.14.10 Udgivelse af ugeblade og magasiner
58.14.20 Udgivelse af distrikts- og annonceblade
58.19.00 Anden udgivervirksomhed
58.21.00 Udgivelse af computerspil
58.29.00 Anden udgivelse af software
59.11.10 Produktion af film og videofilm
59.11.20 Produktion af tv-programmer
59.12.00 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
59.13.00 Distribution af film, video- og tv-programmer
59.14.00 Biografer
59.20.00 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
60.10.00 Radiovirksomhed
60.20.00 Tv-virksomhed
61.10.00 Fastnetbaseret telekommunikation
61.20.00 Trådløs telekommunikation
61.30.00 Satellitbaseret telekommunikation
61.90.00 Anden telekommunikation
62.01.00 Computerprogrammering
62.02.00 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
62.03.00 Computer facility management
62.09.00 Anden it-servicevirksomhed
63.11.00 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
63.12.00 Webportaler
63.91.00 Pressebureauer
63.99.00 Andre informationstjenester i.a.n.
64.11.00 Centralbanker
64.19.00 Banker, sparekasser og andelskasser
64.20.10 Finansielle holdingselskaber
64.20.20 Ikke-finansielle holdingselskaber
64.20.30 Gennemløbsholdingselskaber
64.30.10 Investeringsforeninger
64.30.20 Pengemarkedsforeninger
64.30.30 Investeringsselskaber
64.30.40 Ventureselskaber og kapitalfonde
64.91.00 Finansiel leasing
64.92.10 Realkreditinstitutter
64.92.20 Andre kreditinstitutter
64.92.30 Andre kreditselskaber
64.92.40 FVC-selskaber
64.99.00 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
65.11.00 Livsforsikring
65.12.00 Anden forsikring
65.20.00 Genforsikring
65.30.10 Pensionskasser
65.30.20 Anden pensionsforsikring
66.11.00 Forvaltning af kapitalmarkeder
66.12.00 Værdipapir- og varemægling
66.19.00 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
66.21.00 Risiko- og skadesvurdering
66.22.00 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
66.29.00 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
66.30.00 Formueforvaltning
68.10.00 Køb og salg af egen fast ejendom
68.20.10 Almennyttige boligselskaber
68.20.20 Private andelsboligforeninger
68.20.30 Anden udlejning af boliger
68.20.40 Udlejning af erhvervsejendomme
68.31.10 Ejendomsmæglere mv.
68.31.20 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
68.32.10 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
68.32.20 Ejerforeninger
69.10.00 Juridisk bistand
69.20.00 Bogføring og revision: skatterådgivning
70.10.10 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
70.10.20 Finansielle hovedsæders virksomhed
70.21.00 Public relations og kommunikation
70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
71.11.00 Arkitektvirksomhed
71.12.10 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
71.12.20 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
71.12.30 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
71.12.40 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
71.12.90 Anden teknisk rådgivning
71.20.10 Kontrol af levnedsmidler
71.20.20 Teknisk afprøvning og kontrol
71.20.90 Anden måling og teknisk analyse
72.11.00 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
72.19.00 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
72.20.00 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
73.11.10 Reklamebureauer
73.11.90 Anden reklamevirksomhed
73.12.00 Reklameplads i medier
73.20.00 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
74.10.10 Industriel design og produktdesign
74.10.20 Kommunikationsdesign og grafisk design
74.10.30 Indretningsarkitekter og rumdesign
74.20.00 Fotografisk virksomhed
74.30.00 Oversættelse og tolkning
74.90.10 Landbrugskonsulenter
74.90.90 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
75.00.00 Dyrlæger
77.11.00 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
77.12.00 Udlejning og leasing af lastbiler
77.21.00 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
77.22.00 Udlejning af videobånd og videodisks
77.29.00 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
77.31.00 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
77.32.00 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
77.33.00 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
77.34.00 Udlejning og leasing af skibe og både
77.35.00 Udlejning og leasing af luftfartøjer
77.39.00 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
77.40.00 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
78.10.00 Arbejdsformidlingskontorer
78.20.00 Vikarbureauer
78.30.00 Anden personaleformidling
79.11.00 Rejsebureauer
79.12.00 Rejsearrangører
79.90.00 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
80.10.00 Private vagt- og sikkerhedstjenester
80.20.00 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
80.30.00 Overvågning
81.10.00 Kombinerede serviceydelser
81.21.00 Almindelig rengøring i bygninger
81.22.10 Vinduespolering
81.22.20 Skorstensfejning
81.22.90 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
81.29.00 Andre rengøringsydelser
81.30.00 Landskabspleje
82.11.00 Kombinerede administrationsserviceydelser
82.19.00 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
82.20.00 Call centres virksomhed
82.30.00 Organisering af kongresser, messer og udstillinger
82.91.00 Inkassovirksomhed og kreditoplysning
82.92.00 Pakkerier
82.99.00 Anden forretningsservice i.a.n.
84.11.00 Generelle offentlige tjenester
84.12.00 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
84.13.00 Administration af og bidrag til erhvervsfremme
84.21.00 Udenrigsanliggender
84.22.00 Forsvar
84.23.00 Domstole og fængselsvæsen
84.24.00 Politi
84.25.00 Brandvæsen
84.30.00 Lovpligtig socialsikring mv.
85.10.00 Førskoleundervisning
85.20.10 Folkeskoler o.lign.
85.20.20 Specialskoler for handicappede
85.31.10 Ungdoms- og efterskoler
85.31.20 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
85.32.00 Tekniske skoler og fagskoler
85.41.00 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
85.42.00 Videregående uddannelser på universitetsniveau
85.51.00 Undervisning inden for sport og fritid
85.52.00 Undervisning i kulturelle discipliner
85.53.00 Køreskoler
85.59.00 Anden undervisning i.a.n.
85.60.00 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
86.10.00 Hospitaler
86.21.00 Alment praktiserende læger
86.22.00 Praktiserende speciallæger
86.23.00 Praktiserende tandlæger
86.90.10 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
86.90.20 Fysio- og ergoterapeuter
86.90.30 Psykologisk rådgivning
86.90.40 Kiropraktorer
86.90.90 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
87.10.10 Plejehjem
87.10.20 Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
87.20.10 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
87.20.20 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
87.30.10 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
87.30.20 Beskyttede boliger o.l.
87.90.10 Døgninstitutioner for børn og unge
87.90.20 Familiepleje
87.90.90 Andre former for institutionsophold
88.10.10 Hjemmehjælp
88.10.20 Dagcentre mv.
88.10.30 Revalideringsinstitutioner
88.91.10 Dagplejemødre
88.91.20 Vuggestuer
88.91.30 Børnehaver
88.91.40 Skolefritidsordninger og fritidshjem
88.91.50 Aldersintegrerede institutioner
88.91.60 Fritids- og ungdomsklubber
88.99.10 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
88.99.20 Flygtninge- og asylcentre
88.99.90 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
90.01.10 Teater- og koncertvirksomhed
90.01.20 Selvstændigt udøvende scenekunstnere
90.02.00 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
90.03.00 Kunstnerisk skaben
90.04.00 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
91.01.10 Biblioteker
91.01.20 Arkiver
91.02.00 Museer
91.03.00 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
91.04.00 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
92.00.00 Lotteri- og anden spillevirksomhed
93.11.00 Drift af sportsanlæg
93.12.00 Sportsklubber
93.13.00 Fitnesscentre
93.19.00 Andre sportsaktiviteter
93.21.00 Forlystelsesparker o.l.
93.29.10 Lystbådehavne
93.29.90 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
94.11.00 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
94.12.00 Faglige sammenslutninger
94.20.00 Fagforeninger
94.91.00 Religiøse institutioner og foreninger
94.92.00 Politiske partier
94.99.00 Andre organisationer og foreninger i.a.n.
95.11.00 Reparation af computere og ydre enheder
95.12.00 Reparation af kommunikationsudstyr
95.21.00 Reparation af forbrugerelektronik
95.22.00 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
95.23.00 Reparation af skotøj og lædervarer
95.24.00 Reparation af møbler og boligudstyr
95.25.00 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
95.29.00 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
96.01.10 Erhvervs- og institutionsvaskerier
96.01.20 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
96.02.10 Frisørsaloner
96.02.20 Skønheds- og hudpleje
96.03.00 Bedemænd og begravelsesvæsen
96.04.00 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
96.09.00 Andre personlige serviceydelser i.a.n.
97.00.00 Husholdninger med ansat medhjælp
98.10.00 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
98.20.00 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
99.00.00 Ekstraterritoriale organisationer og organer
99.99.99 Uoplyst