Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper)
Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper)

Properties

ID compprod_activity_main128
Country Danmark
Group Virksomhedsegenskaber
Name Hovedbranche (P-enhed, 127 grupper)
Description Angiver hovedaktiviteten for p-enheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Defined on P-enheder
Value Type Category
Source CVR
Version 23.4.2024
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
1000 Landbrug og gartneri
2000 Skovbrug
3000 Fiskeri
6000 Indvinding af olie og gas
8009 Indvinding af grus og sten
9000 Service til råstofindvinding
10001 Slagterier
10002 Fiskeindustri
10003 Mejerier
10004 Bagerier, brødfabrikker mv.
10005 Anden fødevareindustri
11000 Drikkevareindustri
12000 Tobaksindustri
13000 Tekstilindustri
14000 Beklædningsindustri
15000 Læder- og fodtøjsindustri
16000 Træindustri
17000 Papirindustri
18000 Trykkerier mv.
19000 Olieraffinaderier mv.
20001 Fremst. af basiskemikalier
20002 Fremst. af maling og sæbe mv.
21000 Medicinalindustri
22000 Plast- og gummiindustri
23001 Glasindustri og keramisk industri
23002 Betonindustri og teglværker
24000 Fremst. af metal
25000 Metalvareindustri
26001 Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv.
26002 Fremst. af andet elektronisk udstyr
27001 Fremst. af elektriske motorer mv.
27002 Fremst. af ledninger og kabler
27003 Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv.
28001 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper
28002 Fremst. af andre maskiner
29000 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil
30000 Fremst. af skibe og andre transportmidler
31000 Møbelindustri
32001 Fremst. af medicinske instrumenter mv.
32002 Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed
33000 Reparation og installation af maskiner og udstyr
35001 Elforsyning
35002 Gasforsyning
35003 Varmeforsyning
36000 Vandforsyning
37000 Kloak- og rensningsanlæg
38000 Renovation og genbrug
39000 Rensning af jord og grundvand
41000 Byggeentreprenører
42000 Anlægsentreprenører
43001 Bygningsinstallation
43002 Bygningsfærdiggørelse
43009 Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde
45001 Bilhandel
45002 Bilværksteder mv.
46001 Agenturhandel
46002 Engrosh. med korn og foderstof
46003 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer
46004 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr
46005 Engrosh. med it-udstyr
46006 Engrosh. med andre maskiner
46007 Anden engroshandel
47001 Supermarkeder og varehuse mv.
47002 Specialbutikker med fødevarer
47003 Tankstationer
47004 Detailh. med forbrugerelektronik
47005 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.
47006 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter
47007 Detailh. med beklædning og fodtøj
47008 Internethandel, postordre mv.
49001 Regional- og fjerntog
49002 Lokaltog, bus og taxi mv.
49003 Fragtvognmænd og rørtransport
50000 Skibsfart
51000 Luftfart
52000 Hjælpevirksomhed til transport
53000 Post og kurertjeneste
55000 Hoteller mv.
56000 Restauranter
58001 Forlag
58002 Udgivelse af computerspil og anden software
59000 Produktion af film, tv og musik mv.
60000 Radio- og tv-stationer
61000 Telekommunikation
62000 It-konsulenter mv.
63000 Informationstjenester
64001 Pengeinstitutter
64002 Kreditforeninger mv.
65000 Forsikring og pension
66000 Finansiel service
68001 Ejendomsmæglere mv.
68002 Boligudlejning
68003 Udlejning af erhvervsejendomme
69001 Advokatvirksomhed
69002 Revision og bogføring
70000 Virksomhedskonsulenter
71000 Arkitekter og rådgivende ingeniører
72000 Forskning og udvikling
73000 Reklame- og analysebureauer
74000 Anden videnservice
75000 Dyrlæger
77000 Udlejning og leasing af materiel
78000 Arbejdsformidling og vikarbureauer
79000 Rejsebureauer
80000 Vagt og sikkerhedstjeneste
81000 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
82000 Anden operationel service
84001 Offentlig administration
84002 Forsvar, politi og retsvæsen mv.
85001 Grundskoler
85002 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
85003 Videregående uddannelsesinstitutioner
85004 Voksenundervisning mv.
86001 Hospitaler
86002 Læger, tandlæger mv.
87000 Plejehjem mv.
88000 Daginstitutioner og dagcentre mv.
90000 Teater, musik og kunst
91000 Biblioteker, museer mv.
92000 Lotteri og andet spil
93001 Sport
93002 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter
94000 Organisationer og foreninger
95000 Reparation af husholdningsudstyr
96000 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser
97000 Private husholdninger med ansat medhjælp
99000 Internationale organisationer og ambassader
99999 Uoplyst aktivitet