Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Virksomheder
Virksomheder
ID complegal
Country Danmark
Name Virksomheder
Description Alle virksomheder i Danmark er repræsenteret ved en enkelt juridisk enhed, som er unikt identificeret ved CVR-nummeret. I databasen findes både aktive og inaktive juridiske enheder.

Outgoing relations from virksomheder

Enhedsadresser Tilhører
Adgangsadresser Tilhører

Incoming relations to virksomheder

P-enheder Tilhører
Legale ejerskaber Tilhører
Reelle ejerskaber Tilhører
Relationer Tilhører
Mark Tilhører
Telefonnumre (Teledata) Telefonnummeret tilhører i følge telefonbogen denne virksomhed.

Variables defined on virksomheder

Virksomheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Alder Virksomheder Numeric complegal_age CVR 22-05-2024 Dagligt
Announcements type Virksomheder Category complegal_bnkrup_type Statstidende 22-05-2024 Dagligt
Antal aktive p-enheder Virksomheder Integer compprod_act_cou_complegal CVR 22-05-2024 Dagligt Aktive P-enheder (produktionsenheder) er P-enheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Antal ansatte Virksomheder Category complegal_employee_cou CVR 22-05-2024 Dagligt
Antal ansatte (eksakt) Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_exact CVR 22-05-2024 Dagligt Ansatte er virksomhedens medarbejdere opgjort som 'antal hoveder' for en given måned. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Antal p-enheder Virksomheder Integer compprod_cou_complegal CVR 22-05-2024 Dagligt
Antal årsværk Virksomheder Numeric complegal_employee_cou_yearwork CVR 22-05-2024 Dagligt Årsværk er virksomhedens medarbejdere omregnet til antal årsværk. Fx er 2 medarbejdere på halv tid = 1 årsværk. Tallene kommer fra virksomhedens indberetninger til Skattestyrelsens eIndkomst.
Attention Virksomheder Text complegal_name_att CVR 22-05-2024 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver attention-delen af navnet - dvs. i nævnte eksempel "Ole Nielsen".
Bi-branche 1 Virksomheder Category complegal_activity_sub1 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 2 Virksomheder Category complegal_activity_sub2 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
Bi-branche 3 Virksomheder Category complegal_activity_sub3 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver den øvrige aktivitet for virksomheden efter dansk branchekode DB07.
C/O navn Virksomheder Text complegal_careof CVR 22-05-2024 Dagligt C/O navn angiver en logivært.
CVR-nr Virksomheder Integer complegal_key CVR 22-05-2024 Dagligt CVR-nummeret er den unikke nøgle for en virksomhed.
Dato for ændring af udvidet status Virksomheder Date complegal_statusext_date CVR 22-05-2024 Dagligt Den dato, hvor virksomheden ændrede status til den nuværende status.
Dekret-dato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dod Statstidende 22-05-2024 Dagligt
Email adresse Virksomheder Text complegal_email CVR 22-05-2024 Dagligt
Er aktiv Virksomheder Boolean complegal_act CVR 22-05-2024 Dagligt Aktive virksomheder er virksomheder som ikke er registreret som ophørt i CVR.
Er på Robinsonlisten Virksomheder Boolean complegal_advptect_robinson CVR 22-05-2024 Dagligt Robinsonlisten indeholder personer der har frabedt sig uanmodet henvendelse i markedsføringsøjemed.
Er reklamebeskyttet Virksomheder Boolean complegal_advptect_cvr CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver om en virksomhed er registreret som reklamebeskyttet i CVR.
Er reklamebeskyttet (CVR eller Robinson) Virksomheder Boolean complegal_advptect CVR 22-05-2024 Dagligt Ønsker reklamebeskyttelse (er på mindst en reklamebeskyttelsesliste).
Etableringsdato Virksomheder Date complegal_estabdate CVR 22-05-2024 Dagligt
Fax Virksomheder Text complegal_fax CVR 22-05-2024 Dagligt
Hovedbranche Virksomheder Category complegal_activity_main CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter dansk branchekode DB07. For de overordnede DB07 kategorier se de øvrige hovedaktivitet variable.
Hovedbranche (10 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main11 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (127 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main128 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (19 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main20 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Hovedbranche (36 grupper) Virksomheder Category complegal_activity_main37 CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hovedaktiviteten for virksomheden efter en af de overordnede danske branchekode DB07 grupperinger.
Kreditorstatus Virksomheder Category complegal_credstat CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver om virksomheden er under tvangsakkord eller er gået konkurs.
Meddelelse Virksomheder Text complegal_bnkrup_desc Statstidende 22-05-2024 Dagligt
Offentliggørelsesdato Virksomheder Date complegal_bnkrup_dop Statstidende 22-05-2024 Dagligt Dato for hvornår meddelelsen blev offentliggjort i Statstidende.
Ophørsdato Virksomheder Date complegal_cessdate CVR 22-05-2024 Dagligt
Periode for antal ansatte/årsværk Virksomheder Date complegal_employee_cou_date CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver hvilken måned data for 'Antal ansatte (eksakt)' og 'Antal årsværk' gælder for.
Retskreds Virksomheder Text complegal_bnkrup_jursdon Statstidende 22-05-2024 Dagligt
Sagsnummer Virksomheder Text complegal_bnkrup_filno Statstidende 22-05-2024 Dagligt
Status Virksomheder Category complegal_statusext CVR 22-05-2024 Dagligt Status for virksomheden, som den er oplyst i CVR. Værdierne aktiv/ophørt anvendes kun til virksomheder, hvor virksomhedsoplysingerne kommer fra SKAT (dvs. f. eks. enkeltmandsvirksomheder og I/S).
Status (forenklet) Virksomheder Category complegal_status Geomatic 22-05-2024 Dagligt Status (forenklet) er beregnet af Geomatic ud fra virksomhedens eventuelle ophørsdato og kreditorstatus. Status fra CVR indgår ikke i denne beregning, da CVR status ikke var tilgængelig, da denne variable blev oprettet. Vi anbefaler at man nu anvender status fra CVR i stedet for denne variabel.
Telefonnummer Virksomheder Text complegal_phone CVR 22-05-2024 Dagligt
Virksomhedsform Virksomheder Category complegal_format CVR 22-05-2024 Dagligt Angiver virksomhedsformen. Dette bestemmer de juridiske og regnskabsmæssige regler, der gælder for virksomheden.
Virksomhedsnavn Virksomheder Text complegal_name CVR 22-05-2024 Dagligt Det officielle virksomhedsnavn som det optræder i CVR.
Virksomhedsnavn uden attention Virksomheder Text complegal_name_noatt CVR 22-05-2024 Dagligt For mange virksomheder (typisk enkeltmandsvirksomheder) optræder der ofte et attention navn i virksomhedsnavnet. F. eks. "Pølsevognen v/Ole Nielsen". Denne variabel giver navnet uden attention-delen. Bemærk at dette ikke er det offielle navn på virksomheden.