Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / Sources / Geomatic
Geomatic

Below is a list of variables from Geomatic.

Bolig-/erhvervsenheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Opvarmningsform Bolig-/erhvervsenheder Category unit_nrg_heat Geomatic 09-07-2020 Dagligt Afledt opvarmningsmiddel beregnet af Geomatic baseret på BBR data.

Ejendomme

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
AVM gruppe Ejendomme Category prop_avmgroup Geomatic 09-06-2020 Månedligt AVM gruppe angiver typen af ejendom.
AVM markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avm Geomatic 09-06-2020 Månedligt Den estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris (Diskretionering) Ejendomme Category prop_valuation_avm_dsc Geomatic 09-06-2020 Månedligt Geomatics estimerede markedspris for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
AVM markedspris per m2 Ejendomme Numeric prop_valuasqm_avm Geomatic 09-06-2020 Månedligt Den estimerede markedspris per m2 for ejendommen. Denne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 modeller i AVM (regression-, fremskrivning-, nærområde-, afslagsmodellen).
Data-kvalitet for AVM Ejendomme Category prop_avmdataquality Geomatic 09-06-2020 Månedligt
Konfidens-flag for AVM Ejendomme Category prop_avmconfidence Geomatic 09-06-2020 Månedligt
Model A markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmoda Geomatic 09-06-2020 Månedligt AVM model A er baseret på en lineær regressionsmodel, der på baggrund af boligens karakteristika, geografi og demografi i området beregner en forventet markedspris. Modellen er grupperet efter ejendomstype og geografisk område.
Model B markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodb Geomatic 09-06-2020 Månedligt AVM model B handler om fremskrivning af handelspriser, og er baseret på en smoothing af historiske handelspriser for en given ejendomstype i et geografisk område. Den historiske handelspris fremskrives i forhold til ændringen fra sidste handel til nu.
Model B valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodb Geomatic 09-06-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model B er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model C markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodc Geomatic 09-06-2020 Månedligt AVM model C er baseret på sammenlignelige handler i nærområdet.
Model C valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodc Geomatic 09-06-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model C er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Model D markedspris Ejendomme Numeric prop_valuation_avmmodd Geomatic 09-06-2020 Månedligt AVM model D handler om fremskrivning af afslag i udbudssager, og er baseret på den historiske udvikling i afslag af udbudsprisen for ejendomme for et givent område. Den historiske udvikling er baseret på en smoothing teknik og efterfølgende forecasting af afslagsprocenter. Modellen kan beregne den forventede handelspris for en ejendom i udbud.
Model D valideringskode Ejendomme Category prop_valuacode_avmmodd Geomatic 09-06-2020 Månedligt Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model D er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Udbudspris Ejendomme Numeric prop_listprice Geomatic 09-06-2020 Månedligt Udbudsprisen er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.
Udbudspris per m2 Ejendomme Numeric prop_listprice_sqm Geomatic 09-06-2020 Månedligt Udbudspris per m2 er kun angivet hvis ejendommen er i udbud.

Enhedsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Familiescore Enhedsadresser Numeric unadr_famsco Geomatic 01-01-2019 Årligt Sandsynligheden for at der er en familie i en husstand (defineret som mere end en person).

Husstande

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
conzoom®gruppe Husstande Category cnzgrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 conzoom grupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®gruppe G4 Husstande Category cnzgrp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®grupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 8 conzoom grupper (A-I). De 8 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
conzoom®type Husstande Category cnztyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 conzoom typer (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
conzoom®type G4 Husstande Category cnztyp_g4 Enhedsadresser (Update postponed), Adgangsadresser (Update postponed), Celler (Update postponed) Geomatic 01-01-2014 Årligt Conzoom®typer er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 30 conzoomtyper (A1-I4). Conzoom®typerne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Husstandsgruppe Husstande Category houhogrp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015. .
Husstandsgruppe G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhogrp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandsgrupper er den overordnede inddeling af de danske husstande. Der findes 9 husstandsgrupper (A-I). De 9 grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Husstandstype Husstande Category houhotyp_g5 Enhedsadresser, Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den femte generation (G5) af Geomatics klassifikation, der blev publiceret 16. marts 2015.
Husstandstype G4  This variable is no longer being updated. Husstande Category houhotyp_g4 Enhedsadresser (Expired), Adgangsadresser (Expired), Celler (Expired) Geomatic 01-01-2014 Årligt Husstandstyper er den detaljerede inddeling af de danske husstande. Der findes 36 husstandstyper (A1-I4). Husstandstyperne har numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.) og er tilstræbt så forskellige fra hinanden som muligt. Dette er den fjerde generation (G4) af Geomatics klassifikation, der blev anvendt i perioden 2011-2014.
Livsfase Husstande Distribution hou_lifephase_dis Adgangsadresser Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfase viser sandsynligheden for, at familien i husstanden og dens klynge befinder sig i de forskellige livsfaser. Livsfaserne er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Livsfasemodel Husstande Category hou_lifephase_model Adgangsadresser, Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Livsfasemodellen viser den mest overrepræsenterede livsfase for husstanden og dens klynge i forhold til andelen af den pågældende livsfase i Danmark. Livsfase er modelleret ud fra variablene alder, civilstand og børn.
Område Husstande Category hou_habitation Geomatic 01-01-2019 Årligt Baseret på digitaliserede bypolygoner og opgørelse af antal personer og husstande i disse, kategoriseres alle adresser i Danmark efter deres beliggenhed.

Husstandsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Boligtypefaktor Husstandsadresser Category resityp_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-11-2019 Årligt Boligtypefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af den enkelte boligtype inden for vejbidden/cellen. Boligtype som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Stuehus til landejendom 2. Enfamiliehus 3. Række-og kædehus 4. Lejlighed Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en lejlighed. Boligtypefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande i enfamiliehuse mellem faktor 1-5 og lejligheder for faktor 7-9. Såfremt du ønsker at lokalisere de, der bor i rækkehus anbefales den bagvedliggende variabel: Boligtype.
Ejerforholdsfaktor Husstandsadresser Category ownship_fac Geomatic OIS-klynger, Celler Geomatic 01-11-2019 Årligt Ejerforholdsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af det enkelte ejerforhold inden for vejbidden/cellen. Ejerforhold som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren: 1. Ejerbolig 2. Lejebolig 3. Andre ejerforhold 4. Andelsbolig Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en andelsbolig. Ejerforholdsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande, der er ejerboliger mellem faktor 1-5 og andelsboliger i faktor 10. Såfremt din målgruppe bor til leje eller har et andet ejerforhold, anbefales den bagvedliggende variabel: Ejerforhold.

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Nøgle for personen Personer Guid per_key Geomatic 10-07-2020 Dagligt En nøgle genereret af Geomatic for at indentificerer et svar fra "CPR Direkte". Nøglen er telfældigt genereret og er kun gyldig i en begrænset periode.

Virksomheder

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Status (forenklet) Virksomheder Category complegal_status Geomatic 09-07-2020 Dagligt Status (forenklet) er beregnet af Geomatic ud fra virksomhedens eventuelle ophørsdato og kreditorstatus. Status fra CVR indgår ikke i denne beregning, da CVR status ikke var tilgængelig, da denne variable blev oprettet. Vi anbefaler at man nu anvender status fra CVR i stedet for denne variabel.