Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / domains / Reelle ejerskaber
Reelle ejerskaber
ID compownreal
Country Danmark
Name Reelle ejerskaber
Description Beskriver de reelle ejerskaber af en virksomhed. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed. For yderligere information se: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere.

Variables defined on reelle ejerskaber

Reelle ejerskaber

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Beskrivelse af særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship_desc CVR 09-07-2020 Dagligt
Betydelig indflydelse via rolle Reelle ejerskaber Text compownreal_infrole CVR 09-07-2020 Dagligt
Ejer anden deltager id Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_otherpart CVR 09-07-2020 Dagligt
Ejerandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_share CVR 09-07-2020 Dagligt
Ejerens CVR-nr Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_complegal CVR 09-07-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en virksomhed, angiver virksomhedens CVR-nr.
Ejerens CVR-person ID Reelle ejerskaber Integer compownreal_ownr_cvrper CVR 09-07-2020 Dagligt Såfremt den legale ejer er en person, angiver dette felt personens ID i CVR.
Er aktuelt Reelle ejerskaber Boolean compownreal_current CVR 09-07-2020 Dagligt Sand (1) angiver at ejerskaber er aktuelt. Falsk (0) angiver at ejerskabet er historisk. Hvis historisk, så angiver slutdato hvornår ejerskabet ophørte.
Nøgle for det reelle ejerskab Reelle ejerskaber Guid compownreal_key CVR 09-07-2020 Dagligt
Slutdato Reelle ejerskaber Date compownreal_end CVR 09-07-2020 Dagligt
Startdato Reelle ejerskaber Date compownreal_start CVR 09-07-2020 Dagligt
Stemmeandel Reelle ejerskaber Numeric compownreal_voteshare CVR 09-07-2020 Dagligt
Særlige ejerforhold Reelle ejerskaber Text compownreal_specownship CVR 09-07-2020 Dagligt