Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Byggnadsårsfaktor
Byggnadsårsfaktor

Properties

ID resibldy_fac
Country Sverige
Group Faktorer
Name Byggnadsårsfaktor
Description Byggnadsårsfaktorn berättar hur pass gamla byggnaderna är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel av bostäderna är byggda på 90-talet och framåt. Låga poäng får de områden där en hög andel av bostäderna är uppförda på 20-talet eller tidigare.
Defined on Familjer
Data Levels Celler
Value Type Category
Source Geomatic
Version 1.1.2019
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Faktor 1
2 Faktor 2
3 Faktor 3
4 Faktor 4
5 Faktor 5
6 Faktor 6
7 Faktor 7
8 Faktor 8
9 Faktor 9
10 Faktor 10