Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Köpkraftsfaktor
Köpkraftsfaktor

Properties

ID purpow_fac
Country Sverige
Group Faktorer
Name Köpkraftsfaktor
Description Köpkraftsfaktorn är ett mått på hur pass köpstarkt invånarna i ett visst område är. Höga poäng får de områden där invånarna har en hög köpkraft. Låga poäng får områden där invånarna i genomsnitt har en låg köpkraft.
Defined on Familjer
Data Levels Celler
Value Type Category
Source Geomatic
Version 1.1.2019
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Faktor 1
2 Faktor 2
3 Faktor 3
4 Faktor 4
5 Faktor 5
6 Faktor 6
7 Faktor 7
8 Faktor 8
9 Faktor 9
10 Faktor 10