Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Köpkraft
Köpkraft

Properties

ID fam_purpow_dis
Country Sverige
Group Finansiell
Name Köpkraft
Description Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften då familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är sammansatt.
Defined on Familjer
Data Levels Cell-Kluster (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source SCB
Version 1.1.2015
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
lnc Låg köpkraft (utan barn)
mlnc Medellåg köpkraft (utan barn)
mhnc Medelhög köpkraft (utan barn)
hnc Hög köpkraft (utan barn)
lc Låg köpkraft (barn 0-19)
mlc Medellåg köpkraft (barn 0-19)
mhc Medelhög köpkraft (barn 0-19)
hc Hög köpkraft (barn 0-19)