Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Disponibel inkomst (6 grupper)
Disponibel inkomst (6 grupper)

Properties

ID fam_inco_avail_dis6
Country Sverige
Group Finansiell
Name Disponibel inkomst (6 grupper)
Description Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Defined on Familjer
Data Levels Cell-Kluster (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit SEK
Source SCB
Version 1.1.2015
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_17 Under 137 227 SEK
17_33 Från 137 227 till 175 953 SEK
33_50 Från 175 954 till 222 792 SEK
50_67 Från 222 793 till 275 311 SEK
67_84 Från 275 312 till 355 670 SEK
84_100 Över 355 670 SEK