Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Disponibel inkomst (10 grupper)
Disponibel inkomst (10 grupper)

Properties

ID fam_inco_avail_dis10
Country Sverige
Group Finansiell
Name Disponibel inkomst (10 grupper)
Description Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken som tillsammans med begreppen Köpkraft och Nettoinkomst bäst speglar köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapitalvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt understöd av vid inkomstberäkningen.
Defined on Familjer
Data Levels Cell-Kluster (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit SEK
Source SCB
Version 1.1.2015
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_10 Under 121 325 SEK
10_20 Från 121 325 till 145 144 SEK
20_30 Från 145 145 till 167 973 SEK
30_40 Från 167 974 till 194 800 SEK
40_50 Från 194 801 till 222 792 SEK
50_60 Från 222 793 till 252 116 SEK
60_70 Från 252 117 till 286 437 SEK
70_80 Från 286 438 till 331 872 SEK
80_90 Från 331 873 till 408 621 SEK
90_100 Över 408 621 SEK