Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / variables / Reklamfaktor
Reklamfaktor

Properties

ID adv_fac
Country Sverige
Group Orvesto Faktorer
Name Reklamfaktor
Description Med ”Reklam” menar vi den typ av marknadsföring som sker via Adresserade postala utskick, oadresserad reklam i brevlådan, Telemarketing och Reklam som sänds i de komersiella Tv-kanalerna. I denna faktor mäter vi hur pass mottaglig en person är för marknadsföring i dessa kanaler och om man påverkas av reklam för att köpa varor.
Defined on Vuxna
Data Levels conzoomtyp-kluster
Value Type Category
Source Geomatic
Version 1.1.2017
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Faktor 1 Störst andel som tackat nej till ODR och störst andel som kastar ADR.
2 Faktor 2 Näst störst andel som tackat nej till ODR och som kastar ADR.
3 Faktor 3 Stor andel som tackat nej till ODR och som kastar ADR. Andlen som anser reklam är störande är över genomsnittet.
4 Faktor 4 Stor andel som tackat nej till ODR. Ytterst låg andel med Nix Telefoni.
5 Faktor 5 Stor andel som kastar ADR och en stor andel som bläddrar i ODR.
6 Faktor 6 Stor andel som tackat nej till ODR. Låg andel som är har Nix-telefoni.
7 Faktor 7 Bläddrar gärna igenom ODR och kastar inte ADR. Stor andel NIX:ade för telefoni
8 Faktor 8 Anser att Tv-reklam är intressant och roligt och köper onödiga saker pga reklam.
9 Faktor 9 Bläddrar igenom både ODR och ADR och köper onödiga saker pga reklam.
10 Faktor 10 Störst andel som anser att TV-reaklm är intressant. Har inte Nixat sin telefon och varken tackat nej till ODR eller kastar ADR.