Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / domains / Personer
Personer
ID per
Country Sverige
Name Personer
Description Personer som är folkbokförda i Sverige.

Outgoing relations from personer

Familjer Tillhör
Hushåll Tillhör

Incoming relations to personer

Men Är en
Women Är en

Variables defined on personer

Personer

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Avdrag för pensionssparande Personer Distribution per_deduct_pens_dis Cell-Kluster (Expired), Postnummer (Expired) SCB 01-01-2016 Årligt
Boende efter förenklad upplåtelseform Personer Distribution per_ownship_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Civilstånd Personer Distribution per_marsta_dis Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt Civilstånd utgår från hur man är registrerad i folkbokföringen. I ”gifta” ingår registrerad partner, i ”skilda” ingår separerad partner och i ”änkor/änklingar” ingår efterlevande partner.
Civilstånd efter kön Personer Distribution per_marsta_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Härkomst Personer Distribution per_origin_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Inkomstränta Personer Distribution per_inco_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Kulturell Mixfaktor Personer Category origin_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Kulturell Mixfaktorn talar om hur pass blandat ett område är kulturellt. Höga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda utomlands. Låga poäng får de områden där en hög andel av populationen är födda i Sverige.
Kön Personer Distribution per_gend_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Pensionsavdragsfaktor Personer Category deduct_pens_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2012 Årligt Pensionsavdragsfaktorn är ett mått på hur många och mycket invånarna i ett område i genomsnitt gör skatteavdrag för pensionssparande. Höga poäng får de områden där en stor andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande. Låga poäng får områden där en låg andel av invånarna gör avdrag för pensionssparande.
Person income decile Personer Distribution per_inco_10_dis Cell-Kluster SCB 01-01-2022 Årligt
Personlig inkomst Personer Distribution per_inco_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Ränteintäktsfaktor Personer Category inco_intrst_fac Cell-Kluster (Expired) Geomatic 01-01-2015 Årligt Ränteintäktsfaktorn är ett mått på hur mycket ränteintäkt i genomsnitt invånarna i ett visst område har. Höga poäng får de områden där invånarna har årliga ränteintäkter på över 1 000 kr. Låga poäng får områden där en liten andel människor har ränteintäkter.
Totalt inbetald utgiftsränta Personer Distribution per_deduct_intrst_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt
Utbildningsfaktor Personer Category edu_fac Celler Geomatic 01-01-2019 Årligt Utbildningsfaktorn berättar hur hög utbildningsnivån är i ett visst område. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som har en högskoleexamen. Låga poäng får de områden där en hög andel av personerna har maximalt grundskoleutbildning eller praktiskt gymnasium.
Utbildningsnivå Personer Distribution per_edu_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt Variabeln utbildningsnivå baseras på befolkning i intervallet 25-64 år gamla.
Ålder Personer Distribution per_age_dis Cell-Kluster, Postnummer SCB 01-01-2022 Årligt Ålder i slutet av året.