Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / domains / Vuxna
Vuxna
ID adu
Country Sverige
Name Vuxna
Description Individer i Sverige som ej uppfyller följande kriterier: Under 18 år, utvandrad, skuldsanering, förvaltare utsedd, skyddad adress-personuppgift, avliden.

Variables defined on vuxna

Vuxna

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
Civilståndsfaktor Vuxna Category marsta_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Civilståndsfaktorn är en indikation på andeln personer i ett område som är gifta eller änklingar. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är gifta/änklingar. Låga poäng får de områden där en låg andel är gifta/änklingar.
conzoom®grupp G3 Vuxna Distribution adu_cnzgrp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®grupp G3 Vuxna Category cnzgrp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Distribution adu_cnztyp_g3_dis Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
conzoom®typ G3 Vuxna Category cnztyp_g3 Belägenhetsadresser, Adresskluster, Celler, Postnummer, SAMS-områden Geomatic 01-01-2017 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Distribution cnzgrp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomgrupp Vuxna Category cnzgrp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Distribution cnztyp_dis Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Conzoomtyp Vuxna Category cnztyp Belägenhetsadresser, Celler, Postnummer Geomatic 01-03-2014 Årligt
Ekonomiintressefaktor Vuxna Category ecointrst_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”ekonomi-intresse” menar vi en person som är intresserad av dels frågor som behandlar privatekonomi, och dels frågor som behandlar olika former av Värdepapper (exempelvis aktier, fonder m.m) Tillsammans utgör dessa båda intresse det som vi kallar för ett ”ekonomi-intresse”.
Inkomstfaktor Vuxna Category inco_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Inkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad utifrån inkomst av tjänst. Höga poäng får de områden som har en hög andel personer som är höginkomsttagare. Låga poäng får de adresser där en hög andel låginkomstagare.
Internetfaktor Vuxna Category intnet_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Internetfaktorn är ett mått på hur pass aktiv man är på att använda Internet och hur man använder det. Vi mäter om man man anger att Internet är ens första källa för information och/eller man upplever att handla varor över Internet har gjort ens liv enklare. Vi tittar även på hur stor andel i de olika faktorerna som har tillgång till en smartphone och/eller Surfplatta.
Kapitalinkomstfaktor Vuxna Category inco_withcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Kapitalinkomstfaktorn är en indikation på adressens genomsnittliga inkomst beräknad enbart utifrån inkomst utav kapital. Höga poäng får de områden som i genomsnitt har en hög inkomst av kapital. Låga poäng får de områden där invånarna har en liten eller ingen inkomst utav kapital
Medvetenhetsfaktor Vuxna Category conscness_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med begreppet ”medvetenhet” menar vi en människa som är beredd att betala extra för varor som är ekologiskt odlade, miljövänliga och/eller rättvisemärkta. Samtidigt så finns det en oro kring miljöutsläpp och man är samtidigt medveten kring hur ens handlingar påverkar klimat och närmiljö och därför gärna aktivt bidrar till ett bättre samhälle genom att sopsortera och liknande.
Reklamfaktor Vuxna Category adv_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Reklam” menar vi den typ av marknadsföring som sker via Adresserade postala utskick, oadresserad reklam i brevlådan, Telemarketing och Reklam som sänds i de komersiella Tv-kanalerna. I denna faktor mäter vi hur pass mottaglig en person är för marknadsföring i dessa kanaler och om man påverkas av reklam för att köpa varor.
Sociala medier faktor Vuxna Category socmedia_fac conzoomtyp-kluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Med ”Sociala Medier” menar vi hur ofta en person använder följande Sociala Medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Det vi tittar på i denna faktor är hur ofta en person använder ovanstående sociala nätverk.
Åldersfaktor Vuxna Category age_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Åldersfaktorn är en indikation på hur gamla personerna är som bor på en speciell adress. Höga poäng får de adresser som har en hög andel äldre personer. Låga poäng får de adresser med hög andel yngre människor.
Överskott av kapitalfaktor Vuxna Category surpcap_fac Adresskluster Geomatic 01-01-2017 Årligt Överskott av kapitalfaktor är baserad på variabeln: Överskott av kapital