Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / domains / Belägenhetsadresser
Belägenhetsadresser
ID acadr
Country Sverige
Name Belägenhetsadresser
Description En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras.

Outgoing relations from belägenhetsadresser

Tätort Tillhör
SAMS-områden Ligger i
Postnummer Tillhör
Cell 250 Ligger i

Incoming relations to belägenhetsadresser

Fordonsanvändarna Lever på
Vuxna Lever på
Familjer Lever på
Bostadsadresser Tillhör
kunder Lever på
Hushåll Lever på

Variables defined on belägenhetsadresser

Belägenhetsadresser

Variable Defined On Type ID Data Levels Source Version Update Freq Description
A-Region Belägenhetsadresser Category areg ZAP 13-09-2021 Månadsvis A-region (arbetsmarknadsregion) är ett svenskt statistiskt begrepp. Indelningen i de 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Indelningen har inte ändrats sedan dess och är sedan 1990 i arbetsmarknadssammanhang ersatt av indelningen i lokala arbetsmarknadsregioner, LA-regioner.
FA-Region Belägenhetsadresser Category fareg SCB 01-01-2003 Okänd Indelningen baseras främst på pendlingsstatistik från 2003, men även på utvecklingstendenser i resmönstren.
Församling Belägenhetsadresser Category parish ZAP 13-09-2021 Månadsvis Den minsta administrativa enheten i Svenska kyrkan.
H-Region Belägenhetsadresser Category hreg SCB 01-01-2003 Okänd Klassificeringen utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31. Används inte som officiell indelning idag.
Husnummer (alfabetisk del) Belägenhetsadresser Text houno_alpha ZAP 13-09-2021 Månadsvis Adressens husnummerbokstav.
Husnummer (numerisk del) Belägenhetsadresser Text houno_num ZAP 13-09-2021 Månadsvis Adressens husnummer utan bokstav.
Husnumret Belägenhetsadresser Text houno ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Kommun Belägenhetsadresser Category muni ZAP 13-09-2021 Månadsvis Administrativ indelning för lokalt beslutsfattande.
Län Belägenhetsadresser Category laen ZAP 13-09-2021 Månadsvis Administrativ indelning för regionalt beslutsfattande.
Navn Belägenhetsadresser Text acadr_name ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postnummer (3-ställig) Belägenhetsadresser Category pcod3 ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postnummerområde Belägenhetsadresser Category pcodarea ZAP 13-09-2021 Månadsvis Sverige är i sorteringshänseende indelat i 86 postnummerområden. Ett postnummerområde består av en eller flera kommuner. Det finns undantag där en kommuns geografiska område kan tillhöra mer än ett postnummerområde. Postnummerområdets nummer utgörs av de två första siffrorna i postnumret som då återfinns i postnumren till alla postorter inom postnummerområdet.
Postort Belägenhetsadresser Category postort ZAP 13-09-2021 Månadsvis
Postortnamn Belägenhetsadresser Text postortnam ZAP 13-09-2021 Månadsvis Namnet på postorten.
Vägnamn Belägenhetsadresser Text strname ZAP 13-09-2021 Månadsvis
ZAP-ID Belägenhetsadresser Integer acadr_key ZAP 13-09-2021 Månadsvis The ZAP-Id of an access address is a unique key for the access address that is assigned by Geomatic to all access addresses in the Geomatic's address database ZAP.