Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Sverige / datalevels / Belägenhetsadresser
Belägenhetsadresser
ID acadr
Country Sverige
Name Belägenhetsadresser
Description En belägenhetsadress anger var en plats finns. För bostadsadresser är det vanligen entrén eller infarten som adresseras.