Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Formuefaktor
Formuefaktor

Properties

ID wealth_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Formuefaktor
Description Formuefaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter husstandenes gennemsnitlige formue inden for klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige formue i husstanden.

Formuefaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik formuestørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en formue inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig formue.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired)
Value Type Category
Based on Gns. husstandens samlede formue
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2017
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 1 (Lav)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10 (Høj)