Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Værelser
Værelser

Properties

ID unit_rooms
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Værelser
Description Kamre regnes som hele værelser.

A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse:
Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder.
Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke.

B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv:
Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.
Defined on Bolig-/erhvervsenheder
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,0)
Unit Værelse
Source BBR
Version 11.6.2024
Update Frequency Dagligt