Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Boligstørrelse
Boligstørrelse

Properties

ID unit_area_resi
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Boligstørrelse
Description Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.
Defined on Bolig-/erhvervsenheder
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (7,0)
Unit
Source BBR
Version 28.11.2023
Update Frequency Dagligt