Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Areal til erhverv
Areal til erhverv

Properties

ID unit_area_com
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Areal til erhverv
Description Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.
Defined on Bolig-/erhvervsenheder
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (7,0)
Unit
Source BBR
Version 7.8.2020
Update Frequency Dagligt