Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Vandskyllende toiletter
Vandskyllende toiletter

Properties

ID unadr_rooms_toilet
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Vandskyllende toiletter
Description Vandskyllende toiletter stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,0)
Unit Toilet
Source BBR
Version 9.7.2020
Update Frequency Dagligt