Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Antal værelser
Antal værelser

Properties

ID unadr_rooms
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Antal værelser
Description Kamre regnes som hele værelser.

A) Enheder der udelukkende benyttes til beboelse:
Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder.
Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke.

B) Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv:
Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i A) er opfyldt.

Værelser stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (4,0)
Unit Værelse
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt