Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Boligtype (OIS)
Boligtype (OIS)

Properties

ID unadr_resityp_ois
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Boligtype (OIS)
Description Boligtype (OIS) stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
1 Egentlig beboelseslejlighed Boligenhed med eget køkken
2 Blandet erhverv og bolig med eget køkken
3 Enkeltværelse Boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken.
4 Fællesbolig eller fælleshusholdning
5 Sommer-/fritidsbolig
e Andet Bl.a. institutioner og erhverv