Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Ombygningsår
Ombygningsår

Properties

ID unadr_reconyear
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Ombygningsår
Description Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført).
Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.

Ombygningsår stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Date
Date Accuracy Years
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt