Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Supplerende varmeinstallation
Supplerende varmeinstallation

Properties

ID unadr_nrg_heat_instal2
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Supplerende varmeinstallation
Description Supplerende varme registreres når bygningen udover den primære varmeinstallation opvarmes af supplerende varme som fx en pejs eller solpaneler.

Supplerende varmeinstallation stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source BBR
Version 9.6.2024
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
0 Ikke oplyst
1 Varmepumpeanlæg
2 Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
3 Ovne til flydende brændsel
4 Solpaneler
5 Pejs
6 Gasradiator
7 Elovne, elpaneler
10 Biogasanlæg
80 Andet
90 Ingen