Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Opvarmningsmiddel
Opvarmningsmiddel

Properties

ID unadr_nrg_heat_agent
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Opvarmningsmiddel
Description Opvarmningsmiddel stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
1 Elektricitet
2 Gasværksgas
3 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
4 Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)
6 Halm
7 Naturgas
9 Andet