Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Toiletforhold
Toiletforhold

Properties

ID unadr_facil_toilet
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Toiletforhold
Description Toiletforhold stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
a Vandskyllende toilet udenfor enheden
b Intet toilet, eller anden type toilet udenfor Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden.
t Vandskyllende toiletter indenfor Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden