Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Opførelsesår
Opførelsesår

Properties

ID unadr_conyear
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Opførelsesår
Description Opførelsesår stammer fra den bygning som den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen tilhører.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Date
Date Accuracy Years
Source BBR
Version 9.7.2020
Update Frequency Dagligt