Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Flow
Flow

Properties

ID unadr_cnz_flow
Country Danmark
Group Modeller
Name Flow
Description conzoom®flow beskriver om en husstand er farezonen i forhold til højde- og afstrømningsforhold for overfl adevand eller grundvand forankret på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet; fra 0 til 6.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Category
Source Geomatic
Version 1.10.2018
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0 Meget lav risiko for oversvømmelse (Percentil 0-65)
1 Lav risiko for oversvømmelse (Percentil 65-80)
2 Lav risiko for oversvømmelse (Percentil 80-90)
3 Middel risiko for oversvømmelse (Percentil 90-95)
4 Middel risiko for oversvømmelse (Percentil 95-97.5)
5 Høj risiko for oversvømmelse (Percentil 97.5-99)
6 Høj risiko for oversvømmelse (Percentil 99-100)