Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Boligstørrelse
Boligstørrelse

Properties

ID unadr_area_resi
Country Danmark
Group Variable
Name Boligstørrelse
Description Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.

Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (7,0)
Unit
Source BBR
Version 2.7.2020
Update Frequency Dagligt