Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Areal til erhverv
Areal til erhverv

Properties

ID unadr_area_com
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Areal til erhverv
Description Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.

Areal til erhverv stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Enhedsadresser
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (7,0)
Unit
Source BBR
Version 9.7.2020
Update Frequency Dagligt