Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Model C valideringskode
Model C valideringskode

Properties

ID prop_valuacode_avmmodc
Country Danmark
Group AVM
Name Model C valideringskode
Description Definerer kriterierne for hvorved prisestimeringen for model C er gyldig eller har begrænsninger i sin forudsigelse.
Defined on Ejendomme
Value Type Category
Source Geomatic
Version 12.9.2023
Update Frequency Månedligt

Categories

ID Name Description
m Baseret på seneste handel Ejendommen er handlet indenfor 24 måneder – handelsprisen er anvendt.
mny Baseret på nybyggeri Ejendommen er opført efter år 2000 og estimatet stammer fra en nyere handel i nærområdet på en ejendom opført efter år 2000. Nybyggeri i samme områder prissættes erfaringsmæssigt mere homogent.
md1 Baseret på handler inden for 250m Der er fundet 9 handler indenfor en radius på 250m i samme kommune og med samme AVM gruppe, og disse er anvendt som grundlag for vurderingen.
md2 Baseret på handler inden for 500m Der er fundet 9 handler indenfor en radius på 500m i samme kommune og med samme AVM gruppe, og disse er anvendt som grundlag for vurderingen.
imp Baseret på nabo Estimatet er baseret på naboen men tager i betragtning at naboen ikke har liebhaverkarakter.
im Øvrigt
xco Kan ikke placeres geografisk