Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Matrikelnummer
Matrikelnummer

Properties

ID prop_matrstk_matrno
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Matrikelnummer
Description Matrikelnummeret identificerer entydigt et jordstykke indenfor et ejerlav. Omfatter også vejlitrader der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra.

Matrikelnummer stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Defined on Ejendomme
Value Type Text
Size 8
Source ESR
Version 6.6.2020
Update Frequency Dagligt