Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Landsejerlavskode
Landsejerlavskode

Properties

ID prop_matrstk_ejerlav_key
Country Danmark
Group Ejendomsdata
Name Landsejerlavskode
Description Landsejerlavskode har 7 cifre, og giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Landsejerlavskode stammer fra det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
I tilfælde af flere matrikelstykker på en ejendom, markerer ESR det vigtigste matrikelstykke på ejendommen.
Defined on Ejendomme
Value Type Integer
Source ESR
Version 6.6.2020
Update Frequency Dagligt