Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / AVM gruppe
AVM gruppe

Properties

ID prop_avmgroup
Country Danmark
Group AVM
Name AVM gruppe
Description AVM gruppe angiver typen af ejendom.
Defined on Ejendomme
Value Type Category
Source Geomatic
Version 14.5.2020
Update Frequency Månedligt

Categories

ID Name Description
0 Ekskluderet Ejendomme som ikke kan kategorises som parcelhus, ejerlejlighed, række/kædehus eller fritid/sommerhus.
1 Parcelhus Parcelhus er et fritliggende hus med omkringliggende have, beregnet til bolig for én husstand.
2 Ejerlejlighed En ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom, som typisk er en del af en større ejendom, oftest en etageejendom. Hver ejerlejlighed har et selvstændigt nummer under hovedejendommens matrikelnummer, således at der kan tinglyses på hver enkelt ejerlejlighed i hovedejendommen. Ejeren af en ejerlejlighed ejer direkte selve lejligheden, mens grund, trapper m.v. ejes af alle ejerne i fællesskab.
3 Række-/Kædehus Rækkehus: når mere end 2 enfamiliehuse er bygget sammen i en række med lodret adskillelse mellem de enkelte boliger. Kædehus: når flere enfamiliehuse er bygget sammen forskudt for hinanden, således at de i skellet kun delvist, har fælles mur.
4 Fritid/Sommerhus