Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Herkomst
Herkomst

Properties

ID per_origin_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Herkomst
Description Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Defined on Personer
Data Levels Celler (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2014
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
danish Dansk oprindelse
western Vestlig oprindelse
imiafr Indvandrere fra Afrika
desafr Efterkommere fra Afrika
imioth Indvandrere fra udvalgte lande
descoth Efterkommere fra udvalgte lande
oth Øvrige personer