Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Herkomstfaktor
Herkomstfaktor

Properties

ID per_origin5_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Herkomstfaktor
Description Herkomstfaktor er baseret på variablen: Herkomst. Herkomst er beskrevet som: Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Defined on Personer
Data Levels Celler
Value Type Category
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2023
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0 Primært personer med dansk oprindelse
1 Primært personer med dansk oprindelse
2 Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse
3 Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse
4 Høj andel af ikke-vestlig oprindelse