Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Herkomstdecil
Herkomstdecil

Properties

ID per_origin5_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Herkomstdecil
Description Herkomstfaktoren inddeler Danmarks husstande i fem lige store grupper (kvintiler), sorteret efter hvor stor en andel, der har dansk herkomst i husstanden. Jo lavere faktoren er, des større en andel har dansk herkomst.

Herkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe, der har dansk eller vestlig herkomst mellem faktor 1 og 4; eller i mindre grad skelner mellem typen af udenlandsk herkomst. Såfremt din målgruppe har en specifik udenlandsk herkomst (baseret på regioner, ikke lande), anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Herkomst - 5 grupper. Herkomstvariablen findes også på 20 grupper.
Defined on Personer
Data Levels Celler
Value Type Category
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2021
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0 Primært personer med dansk oprindelse
1 Primært personer med dansk oprindelse
2 Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse
3 Primært personer med dansk eller vestlig oprindelse
4 Høj andel af ikke-vestlig oprindelse