Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Herkomst
Herkomst

Properties

ID per_origin5_dis
Country Danmark
Group Demografi
Name Herkomst
Description Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Defined on Personer
Data Levels Mikroklynger
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
danish Dansk oprindelse
imiwest Vestlig indvandrer
deswest Vestlig efterkommer
iminonwest Ikke-vestlig indvandrer
desnonwest Ikke-vestlig efterkommer