Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Herkomst
Herkomst

Properties

ID per_origin20_dis
Country Danmark
Group Demografi
Name Herkomst
Description Herkomst er opdelt i hhv dansk oprindelse (Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark); indvandrere (Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer) og efterkommere (Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere). Samtidig er indvandrere og efterkommere opdelt i vesten, afrika, udvalgte lande (Tyrkiet, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Indien).
Defined on Personer
Data Levels Mikroklynger
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
desafr Afrika efterkommer
imiafr Afrika indvandrer
deswest Andet industrialiseret efterkommer
imiwest Andet industrialiseret indvandrer
desasia1 Asien gruppe 1 efterkommer
imiasia1 Asien gruppe 1 indvandrer
desasia2 Asien gruppe 2 efterkommer
imiasi2 Asien gruppe 2 indvandrer
danish Dansk
desmeast1 Mellemøstlig gruppe 1 efterkommer
imimeast1 Mellemøstlig gruppe 1 indvandrer
desmeast2 Mellemøstlig gruppe 2 efterkommer
imimeast2 Mellemøstlig gruppe 2 indvandrer
dessamer Sydamerika og Caribien efterkommer
imisamer Sydamerika og Caribien indvandrer
desweur Vesteuropæisk efterkommer
imiweur Vesteuropæisk indvandrer
desoeur Øvrig Europæisk efterkommer
imioeur Øvrig Europæisk indvandrer
oth Andet