Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Beskæftigelse
Beskæftigelse

Properties

ID per_empl_level_v2_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Beskæftigelse
Description Beskæftigelsesvariablen er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ved Danmarks Statistik (DST). Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres ultimo november måned. RAS følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organisation (ILO).
Defined on Personer
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Vejsideklynger (Expired), Celler
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2021
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
selfempl Selvstændige
topmgmt Topledere
empl_high Lønmodtagere på højt niveau
empl_med Lønmodtagere på mellem niveau
empl_base Lønmodtagere på grundniveau
empl_oth Øvrige lønmodtagere
unempl Arbejdsledige
student Under uddannelse
retrmt_early Efterlønsmodtagere
pensnr Pensionist
chl Børn under 16 år
unavail_oth Øvrige uden for arbejdsstyrken