Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Ejerforholdsfaktor
Ejerforholdsfaktor

Properties

ID ownship_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Ejerforholdsfaktor
Description Ejerforholdsfaktoren inddeler Danmarks husstande i ti lige store grupper (deciler), sorteret efter forekomsten af det enkelte ejerforhold inden for vejbidden/cellen. Ejerforhold som variabel er ikke numerisk, men kategorisk. Derfor har Geomatic lavet følgende rangering for at kunne lave faktoren:

1. Ejerbolig
2. Lejebolig
3. Andre ejerforhold
4. Andelsbolig

Det betyder, at jo højere faktoren er, des højere en andel er en andelsbolig.

Ejerforholdsfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde husstande, der er ejerboliger mellem faktor 1-5 og andelsboliger i faktor 10. Såfremt din målgruppe bor til leje eller har et andet ejerforhold, anbefales den bagvedliggende variabel: Ejerforhold.
Defined on Husstandsadresser
Data Levels Geomatic OIS-klynger, Celler
Value Type Category
Based on Ejerforhold
Source Geomatic
Version 24.3.2023
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 Primært ejerbolig
2 Primært ejerbolig
3 Primært ejerbolig
4 Primært ejerbolig
5 Primært ejerbolig
6 Primært ejerbolig med høj andel af offentlig leje
7 Primært offentlig leje
8 Primært offentlig leje
9 Primært privat leje
10 Høj andel af andelsbolig