Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Husstandsindkomstdecil
Husstandsindkomstdecil

Properties

ID inco_fac
Country Danmark
Group Deciler
Name Husstandsindkomstdecil
Description Husstandsindkomstfaktoren beskriver husstandsindkomsten i husstanden. Den er baseret på den gennemsnitlige husstandsindkomst i klyngen/cellen. Jo højere faktoren er, des højere er den gennemsnitlige husstandsindkomst i husstanden.

Husstandsindkomstfaktoren er mest anvendelig, når du skal finde en målgruppe med en uspecifik husstandsindkomstsstørrelse, altså høj, middel eller lav. Såfremt du søger en målgruppe, der har en husstandsindkomst inden for et specifikt interval, fx 500.000 til 1.000.000 kr., anbefaler vi at segmentere på den bagvedliggende variabel: Gennemsnitlig husstandsindkomst.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Category
Based on Gns. husstandsindkomst
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2023
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
1 1 (Lav) 32456 - 275681
2 2 275684 - 332381
3 3 332418 - 391260
4 4 391315 - 454392
5 5 454421 - 528000
6 6 528187 - 620304
7 7 620728 - 746521
8 8 746731 - 907134
9 9 907350 - 1131183
10 10 (Høj) 1131370 - 5693815