Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Boligstørrelse
Boligstørrelse

Properties

ID houadr_area_resi_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Boligstørrelse
Description Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.

Boligstørrelse stammer fra den primære bolig-/erhvervsenhed på enhedsadressen.
I tilfælde af flere bolig-/erhvervsenheder på samme enhedsadresse, angiver den primære enhed den enhed som mest sandsynligt anvendes til privat beboelse.
Defined on Husstandsadresser
Data Levels Geomatic OIS-klynger
Value Type Distribution
Based on Boligstørrelse
Numeric Accuracy (7,6)
Unit
Source BBR
Version 24.2.2020
Update Frequency Dagligt

Categories

ID Name Description
0_40 Under 41 m²
41_60 Fra 41 til 60 m²
61_70 Fra 61 til 70 m²
71_80 Fra 71 til 80 m²
81_90 Fra 81 til 90 m²
91_100 Fra 91 til 100 m²
101_115 Fra 101 til 115 m²
116_130 Fra 116 til 130 m²
131_150 Fra 131 til 150 m²
151_180 Fra 151 til 180 m²
over_180 Over 180 m²