Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Husstandens samlede formue (v2)
Husstandens samlede formue (v2)

Properties

ID hou_wealth_v2_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Husstandens samlede formue (v2)
Description Formuen i husstanden fordelt på percentiler. Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier (noterede og unoterede), indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), gæld til det offentlige (herunder studiegæld), kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version. Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_5 Under -445.593 kr
5_10 Fra -445.593 til -166.315 kr
10_25 Fra -166.314 til 33.250 kr
25_50 Fra 33.251 til 511.185 kr
50_75 Fra 511.186 til 1.818.766 kr
75_90 Fra 1.818.767 til 4.019.038 kr
90_95 Fra 4.019.039 til 6.468.642 kr
95_100 Over 6.468.642 kr