Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Gns. husstandens samlede formue (v2)
Gns. husstandens samlede formue (v2)

Properties

ID hou_wealth_v2_avg
Country Danmark
Group Variable
Name Gns. husstandens samlede formue (v2)
Description Den gennemsnitlige formue i husstanden.
Formue dækker over en husstands aktiver minus passiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Passiver er defineret som gæld til pengeinstitutter (inkl. realkredit, finansieringsselskaber, kontokortordninger), studiegæld, kursværdi af obligationsgæld og gæld af pantebreve i depot. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Mikroklynger, Vejbidklynger (Expired), Celler
Value Type Numeric
Numeric Accuracy (12,0)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2022
Update Frequency Årligt