Du er ikke logget på
The Meta Data Pages
meta / Danmark / variables / Husstandens samlede nettoformue
Husstandens samlede nettoformue

Properties

ID hou_wealth_net_dis
Country Danmark
Group Variable
Name Husstandens samlede nettoformue
Description Nettoformuen i husstanden fordelt på percentiler.
Nettoformue dækker over en husstands aktiver. Aktiver er defineret som indestående i pengeinstitutter, modellering af ejendomme og andelsboligers nuværende værdi, kursværdi af danske aktier, indestående under virksomhedsordningen, investeringsbeviser, værdi af bil, obligationsformue og pantebreve i depot samt værdi af udenlandske aktiver. Bemærk: Kontantbeholdninger, lystbåd mv. er ikke indregnet i formuevariablen. Indkomstår er det foregående år for variablens version.
Ved opgørelse af variablen diskretioneres ekstremværdier til maksimalt 10 millioner kroner.
Defined on Husstande
Data Levels Vejbidklynger (Expired), Celler (Expired)
Value Type Distribution
Numeric Accuracy (7,6)
Unit kr
Source Danmarks statistik
Version 1.1.2018
Update Frequency Årligt

Categories

ID Name Description
0_5 Under -86.963 kr
5_10 Fra -86.963 til 1.399 kr
10_25 Fra 1.400 til 181.150 kr
25_50 Fra 181.151 til 979.253 kr
50_75 Fra 979.254 til 2.616.851 kr
75_90 Fra 2.616.852 til 5.090.846 kr
90_95 Fra 5.090.847 til 7.259.395 kr
95_100 Over 7.259.395 kr